weby pro nejsevernější čechy

Německo – tak trochu jinak

V roce 2021 vydalo nakladatelství Argo překlad anglické knihy z roku 2014 Německo – vzpomínky jednoho národa.

Mnohokrát jsem vyslovil „Prostě Němci“. V tom smyslu, že jsou pro nás mnohdy nepochopitelní, nesrozumitelní, neuchopitelní. A to ne proto, že neumím německy, ale svým chováním, přístupem. Možné vysvětlení nabízí tahle tlustá kniha. Ne nějak systematicky, filozoficky – ale metodou detailu, na konkrétních případech.

Britský kunsthistorik a bývalý ředitel londýnské Národní galerie a Britského muzea Neil MacGregor (nar. 1946) dle dostupných pramenů tuhle metodu užívá rád (A History of the World in 100 Objects – Dějiny světa ve 100 předmětech a Shakespeare’s Restless World. An Unexpected History in Twenty Objects – Shakespearův neklidný svět. Neočekávaná historie ve dvaceti předmětech), čeští čtenáři ale mají možnost poprvé. Navíc jde v tomto případě o výstup z předchozích akcí, o navázání – v poděkování v doslovu autor uvádí, že první byla výstava od 16. října 2014 do 25. ledna 2015 v Britském muzeu „Německo: vzpomínky jednoho národa“, na ni navázala řada rozhlasových pořadů, kterou ve spolupráci s Britským muzeem připravila stanice BBC Radio 4 a finále tvoří kniha.

Ta na základě jednotlivostí, předmětů, událostí, osob skládá obraz toho, co Německo zformovalo, jak se z řady státečků a svobodných měst stala světová velmoc. S dějinami takovými, že se k nim občas raději nehlásí. Jak někdy stačí zdánlivá maličkost, jeden „obyčejný“ čin, silná osobnost. Věci známé, „profláknuté“, třeba jen dané do nového světla a souvislostí, i věci, o nichž se nikde moc nepíše, nejsou tolik populární.

Nevím, zda komu těch víc než 600 stran pomůže k pochopení německé mentality, ale čtení je to nadmíru zajímavé. Byť k němu lze najít nějaké výhrady – oficiální kritiky konstatují diskutabilní výběr, podřízený tomu, čím disponuje především Britské muzeum, lze najít i čtenářské výtky k údajným nepřesnostem a zkreslení (německé město Praha a Čechy jako čistě katolické území).

Tagy