weby pro nejsevernější čechy

Do muzea, do podzemí…

V úterý 1. března 2022 proběhla ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě neveřejná vernisáž nově připravené expozice Těžba uranu na Českolipsku.

Je to už řádka let, kdy jsme zdokumentovali zdejší expozici po jedné z rekonstrukcí. A ono ejhle, muzeum už zase mělo pauzu, dva roky byly přístupné pouze omezeně některé prostory, protože proběhla další rekonstrukce. A ve čtvrtek 3. března 2022 dojde ke slavnostnímu znovuotevření upravených expozic. Ovšem u toho to nekončí – k vidění bude zcela nové expozice, kterou si už v úterý mohli prohlédnout účastníci neveřejné vernisáže.

Uran hrál v historii Českolipska i Liberecka velkou roli. Kromě silného zásahu do přírody, která se postupně probouzí k novému životu, přinesl zejména v 70. a 80. letech příliv nových obyvatel, tzv. uranovou populaci, a s tím související výstavbu. Rozvoj Českolipska se tak odrážel i v kultuře a životní úrovni obyvatel. Tato stálá expozice byla od samého počátku připravována pouze pracovníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, a to za finanční podpory Libereckého kraje, který je jeho zřizovatelem.

Tolik citace z tiskové zprávy. Na vernisáži si bylo možno z úst těch nejpovolanějších vyslechnout jak historii expozice (od myšlenky jejího zřízení před 10 lety po řádící dřevomorku ve sklepeních těsně před otevřením), tak samotné hlubinné i povrchové těžby ve zdejším regionu. Díky nadšení zúčastněných a pochopení a podpoře zainteresovaných ve sklepních prostorech bývalého augustiniánského kláštera nalezla místo řada autentických exponátů, které jsou uspořádány do náznakových štol.

Pracovníci muzea vyjádřili naději, že expozice nezůstane mrtvou, nestane se pouhým statickým artefaktem – je ještě celá řada pamětníků, kteří mohou sdělit cenné informace, vyprávět jména a příběhy k získaným fotografiím a exponátům. Takže vzhůru do sklepa!

Tagy