weby pro nejsevernější čechy

Druhý týden 21. Lípy Musicy nabídne koncert při svíčkách i první vystoupení umělecké garantky Hany Blažíkové

Druhý týden 21. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídne dva koncerty s účastí renomovaných zahraničních hostů.

V sobotu 3. září je na programu tradiční koncert při svíčkách v kostele sv. Barbory v Zahrádkách, kde se letos představí renomované duo německých hráček na violu da gamba Hille a Marthe Perl. V neděli 4. září je na programu první letošní vystoupení umělecké garantky festivalu – sopranistky Hany Blažíkové s ceněným projektem ve spolupráci s cinkistou Brucem Dickeyem a mezinárodně obsazeným souborem Breathtaking Collective s názvem Na dechu andělů. Tento koncert se uskuteční v Knihovním sále Zámku Děčín. V prodeji jsou v případě Děčína poslední vstupenky, koncert v Zahrádkách je již vyprodaný.

Zahrádecká sv. Barbora, kostel opuštěný v polích, kam ani v 21. století nevede elektřina, je tradičním dějištěm festivalových koncertů při svíčkách. V letošním roce se zde v sobotu 3. září představí legendární německá hráčka na violu da gamba Hille Perl společně se svojí dcerou Marthe s autorským projektem Elemente / Živly, ve kterém zazní skladby Solera, Telemanna, Dowlanda, ale třeba i Poulenca či irské lidové melodie a kompozice interpretek.

„Živly jsou „elementární“ – vše, každou emoci a každý aspekt života lze přiřadit k jednomu nebo k více živlům. Spojuje je láska nebo hudba a my jako matky jsme se zaměřily na otázku, které aspekty přiřadíme ke kterému živlu a jaké pro ně najdeme hudební vyjádření. Tak například oheň znamená vášeň a lásku, ale také hledání tepla a bezpečí; voda znamená slzy a utrpení, ale také proudění života. Vzduch znamená vítr nebo bouři a pohyblivost, ale také nestabilitu; a konečně země je náš kořen, ale také náš hrob, stabilita a jednotnost, tvrdost a nakonec půda, z níž se může vše vyvíjet. Každý živel musí být chráněn, voda a vzduch musí být čisté a průzračné, oheň musí být střežen a země nesmí být znečištěna. Každý živel nás může také ohrozit, povodně a požáry jsou na mnoha místech realitou, zemětřesení a hurikány způsobují utrpení a škody. Náš program vás vyzývá, abyste tyto prvky brali vážně a přemýšleli o nich,“ představuje projekt gambistka Hille Perl.

V neděli se festival poprvé v letošním roce představí na půdě Ústeckého kraje a poprvé se rovněž na festivalovém podiu představí letošní umělecká garantka festivalu – sopranistka Hana Blažíková. Slavnostní koncert se uskuteční v Knihovním sále na Zámku Děčín, kde Hana Blažíková představí světově proslulého virtuóza na cink a propagátora tohoto specifického nástroje Bruce Dickeyho a soubor, který se kolem těchto protagonistů zformoval – Breathtaking Collective. Ceněný program Na dechu andělů se věnuje propojení zvukově podobného hlasu a dechového nástroje cink v kontextu barokního zobrazování tohoto nástroje ve spojení s anděli. Program nabídne pestrou hudební pouť od baroka až po současnost.  Koncert se koná ve spolupráci se Zámkem Děčín a za laskavé podpory Statutárního města Děčín a Ústeckého kraje a dalších partnerů. Koncert se uskuteční od 17 hodin!

„Na prvním svém vystoupením představím ansámbl, který si říká Breathtaking Collective. Je to ansámbl kolem mě a Bruce Dickeyho, což je velký virtuóz na cink, velmi netypický nástroj, na který se hrálo hlavně v barokní éře, a poté skoro vymizel. Nicméně my jsem se před lety s Brucem rozhodli, že vytvoříme takový projekt, kde se cink a lidský hlas – soprán – budou společně proplétat, podporovat se a ukáží, co společně dokáží vyprodukovat díky své podobné zvukovosti. Nejprve jsme udělali první projekt Breathtaking a následně jsme připravili druhý projekt, který zazní i na Lípě Musice – Na dechu andělů. V ikonografii či v kostelích bývají andělé vyobrazováni s nástrojem cink anebo jak zpívají. My jsem se s Brucem rozhodli celý program rozvinout právě okolo andělské tématiky. Oslovili jsme i několik soudobých skladatelů, kteří nám pro tento program napsali několik nových skladeb. Zazní tedy třeba skladba Vision of Archangels od amerického skladatele Juliana Walknera, anebo skladba založená na pravoslavné liturgii od britského skladatele Ivana Moodyho.“ říká Hana Blažíková, umělecká garantka 21. ročníku festivalu.

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den!

Ing. Lucie Johanovská
zástupkyně ředitele MHF Lípa Musica / manažerka marketingu a PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy