weby pro nejsevernější čechy

Bludičkový běh (březen 2023)

V pátek 3. března 2023 proběhl Bludičkový orientační běh na ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu.

Nejde o ojedinělou akci. Již v prosinci 2022 se uskutečnilo Mikulášské bloudění, které, byť jen pro žáky a rodiče školy, se setkalo s nebývalým zájmem. Tentokráte pořadatel ZOOB Rumburk uspořádal noční orientační halový běh v rámci BORcupu 2022/2023, který byl již jedenáctým v pořadí. Zúčastnili se nejen běžci z výběžku, ale i z nedalekého Německa – Wehrsdorfu či žáci školy. Převážná část běžců absolvovala všechny tratě (od té nejjednodušší po tu nejtěžší), což představovalo cca 53 pater a 8 km běhu. Bravo!

Velké poděkování patří „duchovnímu“ otci všech orienťáckých akcí panu Tomáši Babickému. Fotodokumentaci akce svou návštěvou a vstřícností zajistil pan Ivo Šafus.

Dobrovolné startovné bude využito na charitativní účely v rámci „Týdne pro Ukrajinu“.

VZ
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy