weby pro nejsevernější čechy

Připravované akce Mladých chovatelů zvířat z Mikulášovic (duben-květen 2023)

Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice, nabízí všem zájemcům přehled připravovaných akcí:

Pozvání k účasti na přednášce o regionální historii 

Téma:  Bitva u Budyšína 18.-26.4.1945

V úterý 25.4.2023 od 17:00 se uskuteční ve Slovanském domě další přednáška historika Radka Andonova na doposud málo probádané téma posledních dnů 2. světové války v našem regionu. Její konání je odezvou na značný zájem, se kterým se setkala jeho první zdejší veřejná přednáška  v listopadu 2022. Společně se těšíme na hojnou účast!

Přednáška je podpořena městem Mikulášovice a  Ministerstvem obrany ČR.

Pozvání k účasti na zájezdu za regionální historií

Cíl:Skanzen venkova v Zubrnicích

V sobotu 29.4.2023 s odjezdem v 8:30 se vypravují členové zdejšího spolku Mladí chovatelé zvířat za poznáním starých venkovských tradic do obce Zubrnice. Jediné muzeum v přírodě na severu Čech, které přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou i jejich poválečnou proměnu. Vstupné dospělí 190 Kč, děti a senioři 170 Kč a příspěvek na dopravu 300 Kč. Při zpáteční cestě návštěva horního zámku Velké Březno /vstupné 160 Kč a 130 Kč/ nebo hradu Střekov /vstupné 100 Kč a 80 Kč/. Přihlašujte se na e-mailu: chovatelemikulasovice@seznam.cz nebo sms na: tel. 602 682 600.

Akce je podpořena městem Mikulášovice.

Pozvání k účasti na zájezdu za regionální historií

Cíl: Podzemní labyrint bývalé továrny na letecké součástky Rabštejn Janská

Na základě zájmu o poznání této lokality v našem regionu, který vyjádřili účastníci přednášky o historii v listopadu 2022, nabízí spolek Mladí chovatelé zvířat zájemcům účast na akci v sobotu 20.5.2023s odjezdem v 8:30 z náměstí v Mikulášovicích. Účastníci se budou moci seznámit s podzemní leteckou továrnou u obce Janská u České Kamenice, kterou v závěru 2. světové války budovali za využití válečných zajatců němečtí nacisté. Vstupné dospělí 200 Kč, děti 100 Kč a příspěvek na dopravu 300 Kč. Přihlašujte se na e-mailu: chovatelemikulasovice@seznam.cz nebo sms na: tel. 602 682 600.

Akce je podpořena Ministerstvem obrany ČR.

Pozvání k účasti na přednášce o regionální historii

Téma: Osvobození 2. polskou armádou 7.-11.5.1945

V úterý 16.5.2023 od 17:00 se uskuteční ve Slovanském domě další přednáška historika Radka Andonova na doposud málo probádané téma posledních dnů 2. světové války v našem regionu. Její konání je odezvou na značný zájem, se kterým se setkala jeho první zdejší veřejná přednáška  v listopadu 2022. Společně se těšíme na hojnou účast!

Přednáška je podpořena městem Mikulášovice a  Ministerstvem obrany ČR.

Vlastimil Jura, předseda spolku Mladí chovatelé zvířat

Tagy