weby pro nejsevernější čechy

Letní sportovní hry mládeže (hry pro střední školy) 2023 – atletika (a závěrečné vyhodnocení)

Ve čtvrtek 1. června 2023 se uzavřel letošní ročník Letních sportovních her mládeže pro střední školy a učiliště Šluknovského výběžku – ve Varnsdorfu na městském stadionu Kotlina se závodilo v atletických disciplínách a na závěr proběhlo celkové vyhodnocení.

Minule jsem napsal „nelze se zbavit dojmu, že v konečném pořadí spíše než o odpovídající výkony šlo vůbec o to, kolik družstev do kterých disciplín dokázala ta která škola poskládat„. A není na tom co měnit. Měl jsem pocit, že jsem někde někdy viděl dresy polygrafky, ale asi se mi to zdálo, v závěrečném vyhodnocení jsem zmínku nepostřehl. A zdrávka absentuje už pár let.

Gymnázium VDF 4.6.2023 na FB:

Naši sportovci opět zabodovali! Šplh, fotbal, beachpřehazovaná, volejbal, florbal, streetball a atletika, to bylo sedm disciplín, které absolvovali naši starší studenti v rámci Letních sportovních her středních škol z celého výběžku. Dívky vybojovaly první místo a chlapci ve velké konkurenci třetí místo. Díky studentům nejen za reprezentaci, ale i za pomoc při organizaci soutěží.

Dodávám, že text „vypustil“ stolní tenis, který do soutěže patří a o jehož termínu mi letos nikdo nedokázal včas říct.

Gymnázium VDF na webu:

V rámci sportovních her se naši starší studenti utkali celkem v sedmi sportovních disciplínách. V měsíci březnu a dubnu to byl šplh a fotbal. 30. 5. až 1. 6. to bylo dalších pět disciplín – beachpřehazovaná, volejbal, florbal, streetball a atletika. Zúčastnilo se sedm středních škol z Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova.

Medailové pozice:

Děvčata vyhrála stolní tenis, přehazovanou, streetball a volejbal, ve šplhu a atletice byly druhé a ve florbalu skončily třetí.

Velkým úspěchem je celkové 1. místo.

Chlapci vybojovali první místo ve stolním tenise, druhé místo v atletice a třetí místo ve šplhu a florbalu.

Celkové třetí místo ve velké a těžké konkurenci sedmi škol je vynikající úspěch.

Díky finanční podpoře města Varnsdorf jsme získali hezký příspěvek na sportovní vybavení.

Naši žáci nám pomáhali všechny soutěže organizovat. Za to jim patří velké díky, protože zvládli tuto roli výborně a byl na ně spoleh.

Všem naším studentům díky za reprezentaci.

Mgr. Radka Holubářová

Gymnázium Rumburk:

Během tří dnů na přelomu května a června vyvrcholily ve Varnsdorfu Letní sportovní hry mládeže. Tato série soutěží v různých sportech je určena žákům středních škol Šluknovského výběžku a tedy ani Gymnázium Rumburk u toho nemohlo chybět.

Již v březnu a dubnu probíhaly soutěže ve šplhu, stolním tenisu a malé kopané. Závěrečné třídenní klání pak zahrnovalo florbal, beachvolejbal, streetball, volejbal a atletiku. Velká část našich žáků si tak mohla poměřit síly se svými vrstevníky z jiných škol.

Po sečtení výsledků ze všech soutěží nakonec naše děvčata obsadila skvělé 2. místo hned za Gymnáziem Varnsdorf a chlapci získali 4. místo těsně za stupni vítězů.

A jaká byla umístění v jednotlivých soutěžích?
23. 3. – Stolní tenis
dívky: 3. místo
chlapci: 2. místo
14. 4. – Šplh
dívky: 1. místo
chlapci: 2. místo
10. 5. – Malá kopaná
chlapci: 6. místo
30. 5. – Beachpřehazovaná
dívky: 2. místo
Florbal
dívky: 2. místo
chlapci: 1. místo
31. 5. – Volejbal
dívky: 2. místo
chlapci: 6. místo
Streetball
dívky: 3. místo
chlapci: 6. místo
1. 6. – Atletika
dívky: 1. místo
chlapci: 4. místo

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Kamila Veselá

Rok 2022 ->, rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2014 ->

Tagy