weby pro nejsevernější čechy

Milan Hrabal: Poesiealbum 371

V oblíbené básnické edici nazvané Poesiealbum německého nakladatelství Märkischer Verlag Wilhelmshorst vyšel koncem roku 2022 výbor z básnické tvorby českého básníka Milana Hrabala v německých překladech Róži Domašcyny, Petera Gehrische a Petera Huckaufa.

Výbor dostal pořadové číslo 371 a garancí svazku byla pověřena mezinárodně uznávaná a oceňovaná lužickosrbská básnířka a překladatelka Róža Domašcyna, která vybrala 45 básní v překladech do němčiny. Jako ilustrátorku si autor zvolil výtvarnici působící v Dolním Podluží pod pseudonymem Maťa H, jejíž obrazy byly použity na obálce a vnitřní dvoustraně. Autorem Hrabalovy karikatury použité v medailonku místo portrétu (to je tradiční forma této edice) je varnsdorfský výtvarník Josef Poláček.

Poesiealbum 371 Milan Hrabal – medailonek autora s karikaturou od Josefa Poláčka

Pozoruhodné je, že Hrabalova sbírka se ocitla v těsném sousedství nositelky Nobelovy cena za literaturu Elfriede Jelinek (sv. 370) a významného švýcarského spisovatele Kurta Martiho (sv. 372). Je to náhoda nebo ediční záměr? Kdoví.

Nicméně literární kritik Manfred Orlick ve své recenzi tří titulů edice Poesiealbum vydaných v roce 2022 o Hrabalově výboru napsal: „Jeho básně jsou strhující retrospektivou do světa jeho dětství a mládí a do pohnuté historie v pohraničním trojúhelníku Německo-Česko-Polsko. Do Hrabalových básní se promítají i témata přírody a vědomého vnímání životního prostředí, stejně jako těžba hnědého uhlí v Lužici a s ní spojená ztráta domoviny. Básně se vyznačují živými jazykovými obrazy a filozofickými úvahami.“

O kapesní edici Poesiealbum

Básnickou řadu Poesiealbum založil v roce 1967 básník Bernd Jentzsch. Vycházela měsíčně v nakladatelství Verlag Neues Leben Berlin a na 32 stranách představovala mezinárodní básníky minulosti i současnosti a mladé básníky NDR. Základní myšlenkou vydávání této ediční řady bylo vytvořit postupně jakési album poezie, jež poskytne čtenářům přehled o díle zajímavých autorů. Původně svazky vycházely každý měsíc za 90 feniků (měl být stejně drahý jako bochník chleba) a byly dostupné v každém kiosku s novinami. „Lidová“ cena je udržována dodnes – ve výši 5 Euro.

Vzorem bylo kapesní vydání Hauspostille Bertolta Brechta. Básnickou řadu proto zahájil právě B. Brecht, následovali Vladimír Majakovskij a Heinrich Heine. V dalších číslech se objevili mj. Pablo Neruda, Ovidius, Eugenio Montale, Paul Celan. Kulatá vydání byla věnována např. Johannu Wolfgangu Goethemu (100), Friedrichu Schillerovi (150), Williamu Shakespearovi (200). Každé číslo bylo doplněno dvoustránkovou grafikou. V NDR se tyto útlé brožurky staly vyhledávaným sběratelským artiklem. Třeba brožury s básněmi Allena Ginsberga, Boba Dylana nebo Charlese Bukowského se prodávaly pouze pod pultem. Do roku 1990 vyšlo 275 čísel a 15 speciálních čísel.

Z českých autorů byli v edici Poesiealbum dosud publikováni Jiří Wolker (sv. 14), Vilém Závada (sv. 165), Ludvík Kundera (sv. 281) a Jan Skácel (sv. 325).

Po období hledání jiné platformy vydávání „kapesní“ poezie byla na podzim 2007 obnovena původní řada Poesiealbum nakladatelstvím Märkischer Verlag Wilhelmshorst Klause-Petera Anderse. Od té doby vychází každé dva měsíce. Vedle známých jmen jako Gottfried Benn, Ingeborg Bachmannová, Ernst Jandl, Ezra Pound nebo Cyprian Norwid jsou vydáváni také básníci, kteří nemohli být v NDR z politických důvodů zařazeni. Současně jsou vyhledáváni i noví autoři. Vedle běžného prodeje má Poesiealbum aktuálně více než tisíc předplatitelů.

Tagy