weby pro nejsevernější čechy

Vánoční trolejbus s básněmi severočeských autorů

Severočeský klub spisovatelů se po dvouleté stagnaci rozhodl představit svou literární činnost veřejnosti nevšedním způsobem.

Počátkem prosince totiž v Ústí nad Labem, kde klub sídlí, do ulic vyrážejí vánočně ozdobené trolejbusy a jeden z nich bude až do Tří králů zpříjemňovat cestujícím jízdu texty dvanácti autorek a autorů zmíněného klubu. Osmačtyřicet inzertních rámečků obsahuje kratší básně, haiku nebo mikropovídky.

Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem vše připravila členka vedení Severočeského klubu spisovatelů prozaička a básnířka Táňa Kindl Nováková. Ta také vymyslela a do finální podoby se svým manželem a přáteli grafiky dovedla knižní podobu všech „trolejbusových“ textů. Knížka je tištěná na kvalitním papíře, má 60 stran, ale je vytištěna v omezeném počtu výtisků. V případě zájmu lze získat její elektronickou verzi ve formátu pdf na adrese spis.sever@seznam.cz.

V galerii připojujeme ukázky jednotlivých autorů – účastníků Vánočního trolejbusu.

Pro výběžek.eu připravil Milan Hrabal

Tagy