weby pro nejsevernější čechy

Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka

Nakladatelství Balet Praha po předchozím titulu (Studio) Balet Praha: nová vlna československé choreografie nabídlo na sklonku roku 2023 v edici Studio Balet Praha a Pražský komorní balet – historie a osobnosti další knihu s názvem Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka.

O vztahu k Pražskému komornímu baletu jsem něco málo psal u minulé knihy, a když se teď blíží další vystoupení u nás v divadle, je příležitost se o knize zmínit.

Anotace:

Publikace Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka přináší ucelený pohled na dílo jednoho z našich nejvýznamnějších choreografů 20. století a jistě potěší každého milovníka tance a baletu. Pavel Šmok proslul jako inovátor baletního umění v Československu a jeho věhlas přesáhl daleko jeho hranice. Publikace sleduje Šmokovu kariéru od mládí, pojmenovává vlivy, které zformovaly jeho geniální mnohostranný talent, ukazuje charakteristické rysy jeho tvorby v jednotlivých obdobích, ale také to, co je všem jeho slavným choreografiím společné. Pavel Šmok byl výjimečně muzikální, své nejslavnější choreografie vytvořil v dialogu s hudbou takových velikánů, jako jsou Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ad., měl velký talent vytvářet na jevišti humor, ale také vyprávět tancem beze slov příběhy a předávat celou škálu emocí. Kniha zachycuje jeho angažmá jako tanečníka i první choreografické práce v Ústí nad Labem a Ostravě, založení legendárního Baletu Praha, éru, v níž byl Pavel Šmok šéfem baletu v Basileji, i jeho houževnatou práci s druhým souborem, který založil, Pražským komorním baletem. Autorka pracovala s desítkami článků, recenzí i rozhovorů publikovaných v tuzemském i zahraničním tisku, kniha přináší také bohatou fotodokumentaci.

Kniha vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Nadace Český hudební fond, Nadace Český literární fond a Nadačního fondu a Institutu Pavla Šmoka. Je druhým titulem ediční řady Institutu Pavla Šmoka „Studio Balet Praha a Pražský komorní balet – historie a osobnosti“. Autorkou knihy je taneční historička PhDr. Lucie Kocourková. Vydalo nakladatelství Balet Praha.

Kniha je tištěna na vysokogramážním křídovém papíře.
Počet stran: 250

Publikace se soustředí na charakteristiku jeho tvorby v různých obdobích, ať to byla experimentální 60. léta plná hledání nových tvarů a témat, později lyrické choreografie oslavující hudbu českých skladatelů, nebo tanečně divadelní kusy. Z nejslavnějších choreografií Pavla lze vyjmenovat například Listy důvěrné, Sinfoniettu, Zjasněnou noc, Trio g moll, Americký kvartet, Z mého života, Po zarostlém chodníčku, Stabat či Holoubka.

Ani tady nejsem první, kdo si knihy, vydané v nákladu všeho všudy 300 výtisků, všiml.

Pár citací:

„Po téměř roční práci se nám podařilo uspořádat a vydat kompletní biografii choreografa Pavla Šmoka, která má za cíl provést čtenáře různými obdobími jeho tvůrčího života,“ říká Ladislava Dunovská Jandová, ředitelka Nadačního fondu a institutu Pavla Šmoka, který se zaměřuje na propagaci a oživení odkazu této výrazné osobnosti české choreografie a v jehož ediční řadě kniha vychází.  „Autorka publikace Lucie Kocourková pracovala s více jak 150 českými a zahraničními články, recenzemi, objevila dosud nepublikované rozhovory a shrnula ohlasy na Šmokovo dílo od padesátých let až k poslední tvorbě. Knihu doprovází bohatý obrazový materiál a velmi si vážím toho, že její vydání podpořily Nadace Český literární fond, Nadace Český hudební fond, Státní fond kultury a řada jednotlivých dárců a podporovatelů v rámci kampaně na Donio.cz. Děkujeme všem za podporu, bez jejich přispění by kniha nemohla být vydána ve formátu a kvalitě, kterou jsme si od začátku nové edice v rámci vydavatelství Balet Praha nastavily.“

Biografie vychází z materiálu, který Pavel Šmok sám připravil jako souhrn svého života a kariéry a který laskavě poskytl jeho syn Martin Šmok. Kniha příliš nezabíhá do osobní roviny, ale drží se především písemných pramenů, rozhovorů, desítek a desítek článků a recenzí včetně zahraničních.

Další citace:

Nová publikace přibližuje Šmoka a jeho choreografickou práci s obdivuhodným smyslem pro detail. Provází jeho osobní i profesní drahou od samých počátků až k závěru, přibližuje choreografovo dětství a začátky ve světě divadelního umění, jeho aktivní krasobruslařskou éru, studia herectví i tance, postupný přerod z tanečního interpreta v tvůrce a formování jeho choreografického stylu. V souvislosti s charakteristikou Šmokova tanečního rukopisu je nejčastěji skloňována mimořádná muzikalita, kterou chvíli rozvíjel i během studií konzervatoře, kdy se na čas pokoušel věnovat skladbě, ale rovněž humor a láska k českému nejen folklornímu odkazu.

Více než choreografovým životním osudům se Lucie Kocourková věnuje jednotlivým dílům a jejich premiérám, k nimž přidává společenský a kulturní kontext i analýzu dobové kritické reflexe, doplňuje je myšlenkami samotného Šmoka, cituje z programových brožur i tisku. V rozsáhlé míře jsou uvedeny výňatky z recenzí, které autorka následně komentuje a vzájemně srovnává, což pomáhá vytvořit komplexnější obraz jednotlivých baletů, jejich novátorství v tématech, jejich práce s hudbou i choreografických přístupů i jejich přijetí v různých obdobích a na různých místech.

Kniha opravdu v maximální míře vytěžuje přebohaté archivy a nejspíš v ní nechybí nic, co by stálo za zmínku. Recenze, ohlasy, rozhovory. Z domova i ze zahraničí. K tomu spousta přehledů na závěr.

Jedinou výtku snad lze připodobnit k vyjádření MD o knize Igora Heinze – číst a nemít možnost poslouchat (v tomto případě vidět) není zážitek na 100%. Kdyby bylo možno choreografie nejen znát z textu, ale i shlédnout, „to by teprve byla pecka!„.

Nicméně člověku se na mysl vtírá sporná otázka… Je řada lidí, kteří „co by, kdyby“ nesnášejí, ale přesto – jak by asi tvorba Pavla Šmoka vypadala, kdyby nebyl pod tlakem tehdejšího režimu a mnohdy až existenčních problémů?

A do třetice – kéž by se takové pozornosti dostalo i dalším tanečním osobnostem, o nichž dnes již mnozí nic netuší. A že by těch jmen bylo (stále mám dluh v informování nejen o úžasné knize Tanec jako záliba).

A ještě opakované PS: Pokud vám jméno Pavel Šmok nic neříká a neznáte Pražský komorní balet, pak je to jen a jen vaše chyba!

Tagy