weby pro nejsevernější čechy

Okresní kolo matematické olympiády 2024

Do okresního kola matematické olympiády 24. ledna 2024 v Děčíně postoupilo v kategorii Z5 (kategorie žáků pátých tříd) z celého okresu sedm žáků.

Byla mezi nimi i děvčata z naší školy – Klárka Dostálová a Baruška Macigová. Obě dívky celých 90 minut přemýšlely, počítaly, kombinovaly, rýsovaly, …  Zaslouží si velkou pochvalu za účast a práci v této soutěži, Klárka navíc gratulaci za nádherné 3. místo.

Mgr. Věra Víšková, třídní učitelka

Do 31. 3. 2024 přijímáme přihlášky do studijní třídy. Nabízíme malou skupinu v prostředí vhodném pro další rozvoj schopností a dovedností daného dítěte pod vedením zkušených pedagogů. Studijní třída a její učební plán je zaměřen nejen na přírodovědné předměty a informatiku, ale i další předměty a oblasti vzdělávání. V případě potřeby je možné školu navštívit a prohlédnout si vybavení a materiální zabezpečení. Den otevřených dveří školy se uskuteční ve středu 3. dubna 2024. Těšíme se na vás!

Václav Zemler, ředitel ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše

Rok 2023 ->, rok 2021 ->, rok 2019 ->, rok 2016 ->

Tagy