weby pro nejsevernější čechy

Dětská scéna 2024

V pondělí 4. března 2024 se v prostorech Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu konalo městské kolo 52. celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2024.

Městskému kolu předcházela školní kola na sedmi školách a zařízeních:

ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 – zúčastnilo se 35 žáků
IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 – zúčastnilo se 30 žáků
ZŠ Varnsdorf, Východní – zúčastnilo se 34 žáků
ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf – zúčastnilo se 17 žáků
ZUŠ Varnsdorf, Národní 512 – zúčastnilo se 6 žáků
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800 – zúčastnilo se 9 žáků
Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf – zúčastnilo se 9 žáků

Celkový součet 140 recitujících je úctyhodný. V přehledu škol chybí jenom ZŠ Náměstí, kde asi pro recitaci nejsou podmínky. Třeba příště.

Do městského kola postoupilo celkem 38 soutěžících, soutěže se jich nakonec zúčastnilo 35. Nejúspěšnější školou byla ZUŠ: všech pět přihlášených soutěžících postoupilo do oblastního kola, což v daném případě je polovina postupujících. Tato skutečnost byla předmětem připomínky ze strany rodičů: byl vznesen návrh na vytvoření samostatné kategorie pro ZUŠ, aby měly větší příležitost i děti z jiných škol. Návrh vychází z informace, že soutěž Dětská scéna navazuje na výuku českého jazyka v základních školách a víceletých gymnáziích, a tam úzká specializace na recitaci v rozsahu ZUŠ zpravidla není možná.

Pro případ, že vytvoření zvláštní kategorie pro ZUŠ není reálné, dalo by se snad uvažovat o tom, že by takto speciálně připravené děti byly nominovány přímo do oblastního kola.

Sympatické je, že DDM při výběru moderátorů pokračuje ve spolupráci s dlouholetou vedoucí dramatického kroužku gymnázia Martinou Janákovou. Ta pro letošní soutěž vybrala studenty oktávy Michala Ratuského a Ondřeje Hrušku. Přínosem bylo rovněž obohacení poroty o zkušenou Petru Nedvědovou ze ZUŠ Děčín.

Nesympatické bylo, že některá soutěžící dítka a rodiče nerespektovali zásadu, že každý soutěžící má právo na klid pro svůj výkon, a courali sem a tam, jak se jim zachtělo.

Úroveň soutěžících posuzovala odborná porota ve složení:

Petra Nedvědová (předsedkyně), Mgr. Miroslava Kubešová a Mgr. Alena Smetanová.

Na základě rozhodnutí této poroty do oblastního kola postupují:
0. kategorie – žáci 1. ročníků ZŠ
Jan Richter (IZŠ Karlova)
Jan Bukáček (ZUŠ)

1. kategorie – žáci 2. a 3. ročníků ZŠ
Martina Buršíková (ZŠ Edisonova)
Terezie Boumová (ZŠ Východní)
Marek Mládek (IZŠ Karlova)

2. kategorie – žáci 4. a 5. ročníků ZŠ
Viktor Albert Štefan (ZUŠ)
Klára Kozáková (ZŠ Východní)

3. kategorie – žáci 6. a 7. ročníků ZŠ a primy a sekundy víceletých gymnázií
Ester Štefanová (ZUŠ)

4. kategorie – žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a tercie a kvarty víceletých gymnázií
Otakar Antonín Štefan (ZUŠ)
Kristina Porcalová (ZUŠ)

Závěrečné poděkování za solidní přípravu organizačně náročné akce patří pracovnicím DDM, najmě paní Aleně Špirochové, která také dodala potřebné informace pro tento článek.

Teď už držme palce, aby varnsdorfské děti uspěly i ve velké konkurenci v oblastním kole, jež se uskuteční 13. března 2024 v děčínském Domě dětí a mládeže.

Milan Hrabal

Seznam účastníků (několik z různých důvodů odpadlo a byli na seznamech vyškrtnuti, přesto naživo docházelo k dalším změnám):

0. věková kategorie – žáci 1. třídy ZŠ
Matyáš Zenker – ZŠ Edisonova
Štěpán Kudla – ZŠ Edisonova
Noel Sebastien Kaňka – ZŠ Východní
Ella Slánská – ZŠ Východní
Stella Petrásková – IZŠ Karlova
Jan Richter – IZŠ Karlova
Jan Bukáček – IZŠ Karlova
===
1. věková kategorie – žáci 2.-3. ročníků ZŠ
Adam Bláha – ZŠ Východní
Martina Buršíková – ZŠ Edisonova
Sabina Michalová – ZŠ Edisonova
Kryštof Mejsnar – ZŠ a MŠ Bratislavská
Terezie Boumová – ZŠ Východní
Václav Hodničák – ZŠ Východní
Marek Mládek – IZŠ Karlova
Laura Slavětínská – IZŠ Karlova
===
2. věková kategorie – žáci 4.-5. ročníků ZŠ
Ema Zíková – ZŠ Edisonova
Kristina Veselá – ZŠ Edisonova
Rozárie Bejrová – ZŠ a MŠ Bratislavská
Viktorie Kardaszová – ZŠ Východní
Klára Kozáková – ZŠ Východní
Julie Šišuláková – ZŠ Východní
Ondřej Poláček – IZŠ Karlova
Daniel Jarábek – IZŠ Karlova
Anežka Vlachová – IZŠ Karlova
Viktor Albert Štefan – ZUŠ Varnsdorf
===
3. věková kategorie – žáci 6.-7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
Barbora Schuldesová – ZŠ Východní
Ester Štefanová – ZUŠ Varnsdorf
Stella Vogelová – Gymnázium Varnsdorf
Denis Micinský – Gymnázium Varnsdorf
Magdalena Brtinská – Gymnázium Varnsdorf
Stella Schillingová – Gymnázium Varnsdorf, Akademie příslibu
Kristýna Kadlecová – Gymnázium Varnsdorf, Akademie příslibu
===
4. věková kategorie – žáci 8.-9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
Kristina Láníková – ZŠ Východní
Kristina Porcalová – ZUŠ Varnsdorf
Otakar Antonín Štefan – ZUŠ Varnsdorf

Odpoledne bylo rozděleno do dvou bloků – 0. a 1. kategorie a jejich vyhlášení, následně zbývající. Proti loňsku soutěžících víc (i když značná část se opakuje), a vrátil se gympl:

Vezmeš do ruky knížku a najednou se ocitneš úplně v jiném světě. Brázdíš světové oceány na otrokářské lodi.., bloudíš v čarovném lese plném skřítků…, řešíš problémy Nely Náladové,… – stal si se součástí příběhu. A ty jsi hlavní postavou! Věř, že je to mimořádný zážitek!

Přehlídka městského kola recitační soutěže je oslavou dětí s velkou fantazií. Zúčastnilo se 38 dětí a naši školu reprezentovalo v prostorách Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu 5 studentů, kteří si určitě odnesli, kromě zážitků i inspiraci do další práce.

Děkujeme jim i studentům, kteří pomáhali organizátorům povedeným moderováním přehlídky.

Ing. Bočková Darina

Rok 2023 – > (výsledky), Rumburk 2020 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2014 ->, rok 2012 ->

Tagy