weby pro nejsevernější čechy

Tanambourrée 31. května 2024 (den druhý) – Tanec (na zahradě) v ateliéru

V pátek 31. května 2024 pokračoval 26. ročník tanečního festivalu Tanambourrée vystoupením pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ.

Bohužel nebylo možno vyhovět tradici a názvu – pro nepříznivou předpověď počasí se konání přesunulo z obvyklého exteriéru MŠ Na kopečku do výtvarného ateliéru ZUŠ.

Den druhý – pátek 31. května – Tanec v zahradě

Jak už bylo výše řečeno, celou noc se nad městem Varnsdorfem nesly temné mraky a z nebe „padala“ voda. Teprve ráno se nepatrně vyčasilo, ale bylo jasné, že trávníky v širokém okolí jsou nasyceny deštěm a ani ranní větřík to nezměnil. Tanec v zahradě byl operativně přesídlen do výtvarného ateliéru – prosvětleného prostoru pod střechou školy se dvěma sopouchy a bohatým trámovím – kde se od 9:30 hodin představilo 7 tanečních kompozic pro diváky z varnsdorfských mateřských škol a žáků prvního stupně základních škol. Nutno podotknout, že diváků bylo nepočítaně a přišla i celá řada varnsdorfských rodičů.

Taneční matiné[1] zahájili ti nejmladší, v taneční kompozici NA NAŠÍ ZAHRÁDCE – vytvořila Anna Denežkina na říkadla dětí a hudbu Jiřího Pavlici, tančily 3 dívky a 1 chlapec, malí tanečníci z přípravky ZUŠ Varnsdorf. Ač nejmladší, nesmělými krůčky odhodlaně zabydleli prostor celého výtvarného ateliéru školy.

VODĚNKO STUDENÁ, RYBNÍČKU KULATÝ – vytvořila Marie Anna Kopáňko Herderová na hudbu Otmara Máchy, tančilo 7 mladých tanečnic v saténových šatečkách v různých tónech světle modré z Tanečního a pohybového studia Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

ZAHRADNÍČEK – vytvořila Anna Denežkina na píseň Kühnova dětského pěveckého sboru, tančily 4 dívenky ze ZUŠ Varnsdorf.

OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO, ROZTÁČEJ SE MÁ SUKNIČKO – vytvořila Ludmila Rellichová na říkadla dětí a hudbu Otmara Máchy, tančilo 11 dívek a 1 chlapec z Tanečního a pohybového studia Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

NA CESTĚ – vytvořila Naděžda Kabelová a dívky na hudbu Clarinet Factory, tančilo 10 tanečnic (s nápaditým využitím netradiční rekvizity – bambusové tyče – která se v průběhu tance proměňovala i v hudební nástroj) ze ZUŠ Vítězslava Nezvala Jindřichův Hradec.

VELIKONOČNÍ – vytvořila Marie Anna Kopáňko Herderová na hudbu Václava Trojana, sólo tančila mladá tanečnice z Tanečního a pohybového studia Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

KRÁLOVNIČKY – vytvořila Ludmila Rellichová na hudbu Václava Trojana, tančilo 6 dívek z Tanečního a pohybového studia Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Na závěr si všichni přítomní malí a mladí diváci, včetně rodičů a pedagogického doprovodu, společně vytleskali, zazpívali a zatančili říkadlo: ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY. Závěrečný potlesk všech zúčastněných diváků i účinkujících tanečníků důkladně vyplnil zbývající skulinky v prostoru již teď zabydleném tancem.

Zatímco diváci se vraceli do svých mateřských a základních škol, účinkující čekalo „rozřazení“ do tvůrčích dílen. Ty byly utvářeny s respektem k věku dětí, ale tak, aby se v jedné skupině setkalo pokud možno co nejvíce dětí z různých tanečních studií, škol a skupin. Setkaly se s lektorem/lektory, kterého neznaly. Společně s ním přemýšlely a pohybově zpracovávaly téma podtitulu letošního Tanambourrée: Nikdy nepřestat snít. Pracovali celý zbývající čas v pátek a celou sobotu. Podle věku dětí tedy celkem 5–8 hodin čistého času tvůrčí práce. Výsledky společně představili v sobotním podvečeru.

Jiří Lössl
psáno pro oborový časopis pam pam

[1] Matiné (z matinée, francouzského výrazu pro „dopoledne“) je kulturní a jiná společenská akce konaná dopoledne.

Rok 2023 ->, rok 2022 ->, rok 2021 ->, rok 2019 ->, rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->, rok 2011 ->

Tagy