weby pro nejsevernější čechy

Obnovené sakrální památky v Jetřichovicích

V průběhu letošního roku se v obci Jetřichovice podařilo obnovit dvě významné sakrální památky. Po dvaceti letech byl v Jetřichovicích znovu opraven kostel sv. Jana Nepomuckého. Opravy se dočkala i skalní kaple sv. Ignáce z Loyoly ve Všemilech. V neděli 27. 7. 2014 se obě sakrální památky dočkaly slavnostního požehnání. Nejprve začala v 10.00 h. slavnost mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ve 14.00 h. požehnal Mons. Jan Baxant skalní kapli sv. Ignáce z Loyoly ve Všemilech. O opravu a restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého se zasloužila Římskokatolická farnost Jetřichovice a především administrátor farnosti Marcel Hrubý. Obnovu interiéru skalní kaple zajistila Obec Jetřichovice. Na záchranu sakrálních památek přispěla Evropská unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Česko-německý fond budoucnosti a rodáci z Německa. Celkově obnova stála 5,1 mil. Kč.

Počátky kostela sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích spadají do poloviny 18. století. Významné rozšíření stavby se uskutečnilo v souvislosti s reformami císaře Josefa II. v letech 1788 až 1791. Značně poničený kostel byl obnoven v letech 1991-1993. V letech 2013 a 2014 došlo k důkladné opravě interiéru a restaurování vnitřního vybavení, které před dvaceti lety nebylo možno uskutečnit. Obnovena byla i vstupní brána na přilehlý hřbitov.  

Unikátní skalní kaple sv. Ignáce (něm. Schemmler Kapelle) poblíž bývalé školy ve Všemilech pochází z počátku 19. století. Vysekaná byla do skalního bloku. Její vznik zřejmě souvisel s epidemií neštovic a úplavic. Její autor, ani přesné datum vzniku není známo. Obnova kaple v roce 2014 obnášela odizolování, opravu omítek a pořízení nového vnitřního vybavení.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích 27. 7. 2014 – svěcení (foto: Klára Mágrová)

Kaple sv. Ignáce ve Všemilech 27. 7. 2014 – svěcení (foto: Filip Mágr a Klára Mágrová)