weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se restaurují malby v ambitu a kaplích

Návštěvníci barokní sakrální památky se mohou sami přesvědčit, jak postupují restaurátorské práce v Loretě Rumburk.Akademický malíř restaurátor Martin Martan při restaurování malby „Odpočinek Svaté rodiny při útěku do Egypta“ v kapli sv. Josefa. Záchrana severočeského barokního skvostu z 18. století probíhá od července do září přímo před jejich očima. Akademický malíř Martin Martan restauruje dekorativní nástropní a nástěnnou výmalbu křížové chodby, která byla kolem loretánské kaple Panny Marie vybudována  v letech 1743-1755. Klenby ambitu díky restaurátorům znovu pokrývají iluzivní rozety a geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily. Sto let staré malby z počátku 20. století pocházejí od ak. malíře Josefa Neumanna ml. z Horního Jindřichova u Rumburku. Letos se zahájily rovněž záchranné práce na výmalbě kaple Nejsvětější Trojice (1890) a kaple sv. Josefa (1932). Restaurování se dočká i nejvíce poničená nástěnná malba „Krista v Emauzích“ v kapli Nejsvětější Trojice. Obnovu Lorety Rumburk ve výši 718 000 Kč v roce 2014 podpořilo Ministerstvo kultury, Město Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Restaurátorské práce na záchraně dekorativní výmalby křížové chodby Lorety Rumburk začaly v roce 2012. Dokončení prací se odvíjí od množství peněz, získaných na její obnovu. Celoročně přístupná barokní kulturní památka ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk se obnovuje od roku 1996. Zatím se na její záchranu podařilo zajistit 25,1 mil. Kč. Rumburská Loreta byla postavena knížaty z Liechtensteinu jako svobodná kaple, jejíž správa byla svěřena kapucínům z přilehlého kláštera. Ti se o rozlehlý areál starali do roku 1950, kdy byl jejich klášter násilím zrušen.

Více informací k restaurování Lorety Rumburk sdělí: 

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Stav dekorativní výmalby křížové chodby Loretě Rumburk před zahájením restaurováním (6. 3. 2014)

Stav dekorativní výmalby křížové chodby Loretě Rumburk po restaurování (31. 7. 2014)