weby pro nejsevernější čechy

Prohlášení ředitelky Schrodingerova institutu k nastávajícím volbám

Vážení kolegové a přátelé,

Za několik dní se budou konat volby do obecních zastupitelstev a do senátu.

Bohužel, zaznamenali jsme snahy některých politiků, či politických subjektů spojit své jméno se Schrödingerovým institutem ve snaze postavit se do lepšího světla před svými voliči.

K těmto snahám jsem nucena vydat toto prohlášení:

Schrödingerův institut je přísně apolitická organizace.

Nespolupracuje a nikdy nespolupracoval s žádnou politickou stranou, politickým hnutím, ani s žádným politikem.

Schrödingerův institut nepodporuje žádného politika v nastávajících volbách a nepřiklání se na žádnou politickou stranu.

Snahy některých politických subjektů zviditelnit se na úkor Schrödingerova institutu důrazně odmítám a jejich informace o spolupráci striktně dementuji.

Bc. Gabriela Doušová

Ředitelka Schrödingerova institutulogo SI RGB