weby pro nejsevernější čechy

Advent a Vánoce 2014 v Loretě Rumburk

Také ve zbylých měsících roku zůstávají otevřené dveře Lorety Rumburk. Pro návštěvníky se navíc připravila řadu speciálně laděných kulturních akcí. V barokní sakrální památce se o adventu a Vánocích odehrají večerní prohlídky při svíčkách, adventní a vánoční koncerty a prohlídky betlémů. V Loretě Rumburk se pamatuje i na děti. K dispozici mají omalovánky s adventní a vánoční tématikou a nově vydaný vybarvovací pohled. Školákům z mateřských a základní škol jsou určené tematicky zaměřené prohlídky, které hravou formou přibližují historii a význam vánočních svátků. Kulturní památku z 18. století pro knížata z Liechtensteinu v Rumburku postavil významný rakouský architekt Johann Lucas Hildebrandt z Vídně. Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý do soboty, v zimních měsících od 9.00 do 16.00 h. 

V sobotu 29. 11. 2014 se Loreta Rumburk připojuje k celoměstskému Zahájení adventu 2014. Od 9.00 do 16.00 h. je v ambitu Lorety k vidění nová výstava dětských betlémů a v kostele sv. Vavřince klášterní betlém. V ambitu se ten den naposledy představuje výstava Muzeum do ulic. Je možné se seznámit s restaurovanou malířskou výzdobou kaple Nejsv. Trojice a kaple sv. Josefa. Mezi 9.00 až 14.00 h. se žehnají adventní věnce. Děti mají připravené tvoření ve výtvarné adventní dílně. Vstupné na akci je 15 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.  

Od soboty 29. 11. 2014 do 2. 2. 2015 se pořádají prohlídky klášterního betléma. Kostelní betlém z roku 1922 se staví v boční kapli kapucínského kostela sv. Vavřince. Na ploše 20 m² se představují figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska. Betlém je přístupný během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. O Vánocích je k vidění v pátek 26. 12. 2014 mezi 14.00 až 17.00 h. V sobotu 27. 12. a v neděli 28. 12. 2014 je přístupný od 14.00 do 16.00 h. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém dobrovolné. 

Třetím rokem se v Loretě Rumburk pořádají Zimní večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína. V úterý 2. 12. a 16. 12. 2014, 6. 1. a 20. 1. 2015 od 18.00 h. nabídnou seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře. V prosinci hodinové prohlídky doplní adventní písně – roráty, v lednu prohlídky klášterního betléma s varhanní hudba. Nutná je rezervace na tel. čísle +420 604 555 922 nebo e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 Kč. 

V Loretě Rumburk proběhnou tradiční adventní a vánoční koncerty, všechny se odehrají v klášterním kostele sv. Vavřince. Předvánoční koncert varhanní, dechové a pěvecké třídy Základní umělecké školy Rumburk se koná v úterý 9. 12.4 od 17.00 h. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku proběhne v sobotu 20. 12. 2014 od 16.30 h. Zájemci si při této příležitosti mohou odnést betlémské světlo. V pátek 26. 12. 2014 zazní koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká mše vánoční. Od 17.00 h. účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Vstupné na koncerty je dobrovolné. 

V Loretě Rumburk se bude rozdávat betlémské světlo. Zájemci si ho mohou odnést v sobotu 20. 12. 2014 od 13.00 do 16.00 h. a přímo na Štědrý den, ve středu 24. 12. 2014 mezi 10.00 až 12.00 h. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna. 

Ve dnech 21. 12. 2014 až 1. 1. 2015 se v Loretě Rumburk neposkytuje průvodcovská a informační služba. Přednost dostává duchovní rozměr vánočních svátků. Je možné si odtud odnést betlémské světlo, prohlédnout si klášterní betlém a poslechnout vánoční koncert. Pravidelné prohlídky se do Lorety Rumburk vrátí v pátek 2. 1. 2015. 

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

sobota 29. 11. 2014, 9.00 – 16.00 h., Loreta Rumburk    

Zahájení adventu 2014 v Loretě Rumburk. Klášterní betlém, dětské betlémy, výtvarné dílny, nově restaurované prostory, žehnání  adventních věnců (9.00 až 14.00 h.). Vstupné 15 Kč, děti do 6 let zdarma. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

29. 11. 2014 – 2. 2. 2015 – úterý – sobota, 9.00 – 16.00 h., kostel sv. Vavřince v Rumburku    

Klášterní betlém v Rumburku. Prohlídka betlému z roku 1922 je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné 50 a 25 Kč. Otevírací doba betléma o Vánocích: 26. 12. 2014 14.00 -17.00 h., 27. 12. a 28. 12. 2014 14.00-16.00 h. Vstupné dobrovolné. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

29. 11. 2014 – 2. 2. 2015 – úterý – sobota, 9.00 – 16.00 h., Loreta Rumburk

Dětské betlémy v Loretě Rumburk. Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a Jiříkova. Vstupné 50 a 25 Kč. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

úterý 2. 12. a 16. 12. 2014, 18.00-19.00 h., Loreta Rumburk                                              

Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. V prosinci zazní staročeské adventní mariánské písně (roráty). Vstupné 80 a 40 Kč. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 

úterý 9. 12. 2013, 17.00 h., kostel sv. Vavřince v Rumburku                      

Předvánoční koncert v Rumburku. Účinkuje varhanní, dechová a pěvecká třída ZUŠ Rumburk. Vstupné dobrovolné. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

sobota 20. 12. 2014, 16.30 h., kostel sv. Vavřince v Rumburku                      

Adventní koncert v Rumburku. Účinkuje sbor Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovské zvonky z Rumburku. Předání Betlémského světla. Vstupné dobrovolné. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

středa 24. 12. 2014, 10.00 – 12.00 h., Loreta Rumburk        

Rozdávání Betlémského světla v Loretě Rumburk. Nutná vlastní svíčka nebo lucerna. Vstup volný. Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

pátek 26. 12. 2014, 17.00 h., kostel sv. Vavřince v Rumburku

J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Vstupné dobrovolné. Více www.loretarumburk.cz 

úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00-19.00 h., Loreta Rumburk                                              

Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. V lednu proběhne prohlídka klášterního betléma a rozezní se varhany. Vstupné 80 a 40 Kč.

sobota 24. 1. 2015, 9.00-14.00 h.

 

Vycházka za rumburskými betlémy. Prohlídka soukromých a kostelních jesliček. Pořádá Spolek přátel Rumburku a Loreta Rumburk. Omezená kapacita, nutná rezervace.