weby pro nejsevernější čechy

Proč nenastoupili zastupitelé zvolení za ČSSD do zastupitelstva ve Velkém Šenově

Ve Velkém Šenově už od voleb proběhla dvě zastupitelstva, dopočítat se zastupitelů ale nebylo úplně jednoduché. Proč je tomu tak vysvětluje jedna z nich. Ex zastupitelka a bývalá starostka Marcela Boháčová: Rezignace na mandát člena zastupitelstva města Velký Šenov – dopis občanům

Ještě předtím než začneme vysvětlovat důvody naší rezignace na mandát člena zastupitelstva města Velký Šenov, bychom chtěli všem voličům, kteří nám dali svůj hlas poděkovat za přízeň a zároveň se omluvit, že jejich přízně nevyužijeme.

Aby se daly pochopit důvody, které nás vedly k tomuto kroku, musíme se na chvíli vrátit do roku 2006, kdy bylo zvoleno zastupitelstvo obce složené z 5 – ti kandidujících stran. Tenkrát se na vedení obce dohodly stany ČSSD, ODS, Hasiči a KSČM, starostkou se stala Mgr. M. Boháčová (ČSSD), místostarostou Ing. M. Růžička (ODS), později V. Landová (KSČM). Do role opozičních zastupitelů se dostalo 5 členů strany TJ Jiskra a bohužel také jedna přeběhlice ze strany ČSSD. I přes většinu získanou v těchto volbách byl opozici poskytnut 1 mandát člena rady města a také jim byly nabídnuty funkce členů předsedy kontrolního a finančního výboru. To vše proto, aby tehdejší opozice mohla provádět kontrolu nad rozhodnutími rady města a také kontrolovat činnost města z hlediska financí a uložených úkolů zastupitelstvem města. Funkce předsedů výborů opozice odmítla. Rada města se však zvolila tak, aby každá zvolená strana, která vzešla z voleb 2006, měla svého zástupce.

V roce 2010 se situace otočila, starostou města Velký Šenov se stal p. V. Vykoukal a místostarostkou p. K. Frusová, a do opozice se dostala ČSSD společně s Hasiči a KSČM. Vítězné uskupení se rozhodlo zcela bezkompromisně ignorovat opoziční zastupitele a sepsali spolu koaliční dohodu, ze které vyplynulo, že žádná opoziční strana nebude mít žádného člena rady, ani jim nebude nabídnuta funkce předsedy finančního a kontrolního výboru. Sice nic proti zákonu, ale vznikl tím precedens, kdy opoziční strany nedostaly možnost jakkoliv kontrolovat činnost rady města a činnost města z hlediska financí a uložených úkolů zastupitelstvem města.
V uplynulých 4 letech jsme dostali minimum šancí prosadit naše záměry a náměty. Již na prvním zastupitelstvu byl vznesen požadavek na dokončení kanalizace obce v dolním Šenově a za celé 4 roky nebylo vedení města schopno připravit podklady pro výběrové řízení na tuto akci. Dále byly ignorovány naše připomínky k mnohdy nesmyslným investičním akcím a také ke způsobu jejich vyhlašování, ačkoliv na začátku volebního období byly sliby jejich transparentního vyhlašování (vyvěšení na stránkách města). Také obsazování pozic do vedení příspěvkových organizací (stř. BaMH, DPS) vypadá, že dopadlo vždy jen dle potřeb vedení. Je mnoho věcí, které se nám nelíbí, tj. např. kácení městské zeleně a její následné vysazování na různých nesmyslných místech města; některé pronájmy a přidělování městských bytů, které také nejsou nespravedlivější; dokonce se i promíjí dluhy: odepsání nedobytných pohledávek (dluhů na stř. BaMH ve výši přes 400.000,- Kč) bylo načasováno těsně na konec volebního období.
Ukázkou nejvyšší a nejhrubší ignorance pozice zastupitelstva jako nejvyššího orgánu města (tím i porušení zákona o obcích?)je výstavba plotu na západní straně městského hřbitova, kdy ZM na svém 32. zasedání konaném 9. 10. 2013, usnesením č. 1132/13, neschválilo výstavbu tohoto plotu, a přesto se dostavuje, údajně v režii stř. BaMH , které je příspěvkovou organizací města.

A nyní k rezolutnímu rozhodnutí k odstoupení nás 3 zvolených zastupitelů za ČSSD.
Při letošních volbách došlo bohužel k té samé situaci jako v roce 2010 a opozice opět nedostala šanci ke kontrole činnosti vedení města, apod. Volby proběhly 10. -11. 10. 2014, výsledky byly známy 12. 10. 2014 po půlnoci, po ústním návrhu ke spolupráci jsme 13. 10. 2014 obdrželi pouze SMS: ,,Proběhla koaliční jednání, byla uzavřena koaliční dohoda a další jednání nepovedeme.“ Samozřejmě nic v rozporu se zákonem. Ale připomeňme: při hlasování o jakémkoliv usnesení musí souhlasit 8 zastupitelů (může být přítomno 15 zastupitelů nebo 9, 10-14). V minulém období jsme neměli sebemenší šanci přehlasovat jakékoliv usnesení (jako opozice jsme měli 6 hlasů, bohužel se našla opět 1 přeběhlice z našich řad). Opozice by měla opět pouze 7 hlasů. Neberte naši rezignaci jako útěk, ale jako odchod z předem prohraných bojů s mocí.
Proto již nemůžeme další 4 roky působit v zastupitelstvu, kde spíše nebude vůle ani prostor na prosazení záměrů, se kterými jsme do letošních voleb šli.
Novému zastupitelstvu přejeme mnoho úspěchů při plnění předvolebních slibů, na některé čekáme již druhé volební období (lékárna, bankomat), nově k nim přibylo zajištění bankovní pobočky, či zvelebení areálu Střelnice, atd., atd…
Všem Vám, kteří jste si od voleb slibovali změnu, můžeme potvrdit, že budeme pečlivě sledovat kroky nového vedení města, nyní ovšem jen z pozice řadových občanů.
Odstoupivší zastupitelé :

Mgr.M.Boháčová, v.r.
Roman Smejkal, v.r.
Tamara Tomková, v.r.