weby pro nejsevernější čechy

Vycházka za rumburskými betlémy 2015

Letošní vycházka za rumburskými soukromými a kostelními betlémy se uskuteční v sobotu 24. 1. 2015. Zájemci se sejdou v 9.00 h. u Jaroslava Blažka (u hřbitova, ul. Stanko Vodičky čp. 354/25). Dál se bude pokračovat k Jaroslavu Pšeničkovi (Krásnolipská ul.). Po prohlídce kostelního betléma v děkanském kostele sv. Bartoloměje (Dobrovského nám.) a klášterního betléma v kostele sv. Vavřince u Lorety se bude končit ukázkou mechanického betléma Jiřího Cobla st. v Dolních Křečanech (naproti bývalé mateřské škole, dnes sklad firmy RULI).

Vycházka je poměrně časově a fyzicky náročná, končí v odpoledních hodinách. Vycházku pořádá Loreta Rumburk a Spolek přátel Rumburku.

Klára Mágrová

Rezervace: +420 724 072 525, e-mail loreta.rumburk@seznam.cz, www.loretarumburk.cz