weby pro nejsevernější čechy

O hradech kolem nás

Při svém putování od severu na západ jsem se zastavil v několika muzeích a při té příležitosti se zásobil mnohou regionální literaturou. Jedním ze zakoupených svazků je Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka Hrady českého severozápadu. Připouštím, že v této otázce nejsem příliš normální a nepředpokládám, že můj tip by zrovna vedl k masovému nákupu této publikace Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech z Mostu. Inu, ale co kdyby náhodou…

Bývaly kdysi doby, kdy při vyslovení jména bylo jasné, o jaký obor se jedná. A nešlo o žádné práškované celebrity. Komu dnes co říkají jména August Sedláček, Helena Lisická, Dobroslava Menclová nebo Tomáš Durdík? Právě jméno posledně jmenovaného mne ke knize neomylně přitáhlo – sborník vyšel v roce jeho úmrtí, 2012. No a když jsem viděl, že obsah je věnován regionu, který znám a poznávám, bylo rozhodnuto.

Jiří Crkal: Tvrz a zámek v Přísečnici

Marta Cvrková – Martin Jeníček: Cisterna na hradě Blansko

Kryštof Derner – Jiří Crkal: Komenda Řádu německých rytířů v Blatně, okr. Chomutov

Oldřich Kotyza – Milan Sýkora: Litoměřický hrad a jeho počátky (Poznámky k hradní politice Jana Lucemburského)

Ivan Lehký: Malý „Obří hrad“ Rýzmburk

Petr Lissek: Archeologický výzkum nádvoří děčínského zámku v roce 2009

Miroslav Nový – Milan Sýkora: Průzkum jádra hradu Oparno

Jaroslav Pachner: Předsunuté opevnění nad přístupovou cestou hradu Šumburku

Milan Sýkora – Hynek Veselý: Hrad Panna

František Záruba: Hradní kaple na Hasištejně

Martin Žemlička: Nový Žeberk s důrazem na reflexi majetkové držby v písemných pramenech

Většina obsahu je spíš návodem, kam se podívat (pokud je to tedy v současnosti ještě vůbec možné) a nač se tam dívat. Najdou se i texty, které se hodí, protože některé lokality už mám docela dlouho rozpracované. Některá témata jsou popsána na pár stranách, jiná jsou rozepsána vemi podrobně, některá jsou úzce zaměřená, jiná to berou poměrně zeširoka. Každý text obsahuje soupis pramenů a resumé v němčině.

Pevně tedy doufám, že s pomocí podrobných informací budu vědět kam, a také co pak napsat.

Tagy