weby pro nejsevernější čechy

Primo Victoria – klub historického šermu

Ve středu 4. února 2015 se v Městském divadle ve Varnsdorfu uskutečnila prezentace a přednáška nedávného přírůstku Kruhu přátel muzea Varnsdorf, klubu historického šermu Primo Victoria. Nejprve na divadelních prknech po krátkém úvodním slově Josefa Zbihleje ukázka, následně v předsálí přednáška o historii chladných zbraní s předváděním některých výpadů a technik. Do toho vložené slovo Josefa Rybánského, navazující na jeden z přítomných exponátů – velmi nevšední informace o varnsdorfské pobočce spolku Schlaraffia, po němž kromě jiného ve varnsdorfském muzeu zbyl obřadní meč.

Chlapci mají zatím víc nadšení, než praktických zkušeností se sebeprezentací, ale doufejme, že vytrvají a v létě se dočkáme plánovaného veřejného verbování…