weby pro nejsevernější čechy

Münzbergové v divadle

V úterý 24. března 2015 se v Městském divadle ve Varnsdorfu uskutečnila přednáška + prezentace nové knihy Münzbergové na Tolštejně. Potomci rodu, který se po tři generace staral na hradě Tolštejn o občerstvení a potěchu poutníků, představili stručně jak historii rodiny, tak genezi knihy, která byla na místě ke koupi. S využitím rodinného archivu i mnoha dalších pramenů osvětlují v publikaci vznik a provoz restaurace, vyvracejí zažité omyly a nepřesnosti, a vše dokladují početnou obrazovou dokumentací. Přes vydání knihy nepovažují svou práci za ukončenou, plánují další bádání nejen v historii rodinného podniku, ale možná i v osudech celé rodiny i restaurace, která přežila bez Münzbergů jen pár let a byla obnovena vlastně teprve nedávno. Jeden příspěvek do regionální knihovničky tak už třímáme v rukou a můžeme se těšit na další…