weby pro nejsevernější čechy

Do náhonu Dolského mlýna byl spuštěn unikátní rošt

Jetřichovice, 29. října 2009 Nový rošt náhonu Dolského mlýna byl spuštěn na své místo. Usazení repliky původního roštu představuje další krok při konzervaci kulturní památky Dolský mlýn v Národním parku České Švýcarsko.  Ručně tesaný dřevěný rošt o rozměrech 12 x 4 metry vytvořil se svými kolegy tesařský mistr Petr Růžička z Prahy. Zdrojem dřeva byly na území národního parku rostoucí geograficky nepůvodní duby červené. Pro vlastní tesání byly použity stromy skácené počátkem října poblíž Dolského mlýna. Z nich pak byl vytvořen rošt s čepovými spoji, bez použití jakýchkoli kovových spojovacích prvků. „Rošt funguje jako vzpěra mezi tzv. navigací náhonu a základovou stěnou mlýna jako protivýmolová zábrana chránící dno náhonu,“ říká Jiří Belis, investiční technik Správy NP České Švýcarsko, a upřesňuje: „Rošt bude fixován pomocí dubových pilotů, jeho jednotlivá pole budou posléze vydlážděna skládanými pískovcovými kvádry, ukládanými do maltového lože.“ 
Díky roštu tedy vznikne pevné dno náhonu, které umožní rychlý odtok vody při záplavách, zabrání ukládání nečistot v náhonu a zároveň tím bude připraven hlavní odtokový kanál pro plánovanou opravu hlavního tělesa jezu, který během prací odvede nejvíce vody z říčky Kamenice.

Dolský mlýn je hojně navštěvovaným místem na řece Kamenici u obce Jetřichovice. V poválečných letech budova mlýna zchátrala a hrozila její úplná devastace; Správa NP České Švýcarsko provádí konzervaci této kulturní památky. Při záchraně této pozoruhodné lokality správa spolupracuje zejména s Občanským sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.  
Tomáš Salov