weby pro nejsevernější čechy

Pan dirigent a Ravelovo Bolero

Tohle je prostě krása. Hudba jasně, ale pan dirigent, to se nedá popsat.

Ravelovo Bolero je krása, ale tenhle pan dirigent tomu dává ještě víc. Moje žena to viděla asi stodvacetkrát.