weby pro nejsevernější čechy

Knižní hlídka

Na první pohled atraktivní prostředí reklamní agentury je dějištěm knihy Matta Beaumonta E, ano to je název, a i člověk neznalý by si napříště hodně dobře rozmyslel, jestli se v podobné firmě nechal zaměstnat, protože vztahy tu nejsou zrovna korektní a naopak intriky jsou na dením pořádku, což je dost vysoká daň za dost vysoké příjmy. Firma navíc zrovna usiluje o zakázku zakázek pro výrobce nealkoholických nápojů a nejde zrovna o Kolalokovu limonádu, tak jak to známe z Limonádového Joa.

Sručný název vychází z toho, že celý příběh je odvyprávěn pouze pomocí e-komunikace mezi jednotlivými aktéry, tedy pomocí e-mailů. Navazuje tak na literaturu psanou prostřednictvím dopisů, tedy epistolární neboli brief román, ale kdo dneska píše dopisy, že.

Wikipedie o této literární formě píše, že čtenář tak získává pocit, že „nahlíží do soukromé korespondence. Použitím této formy se autor snaží docílit dojmu větší opravdovosti a realismu a zároveň mu umožňuje poskytnout čtenáři více úhlů pohledu, na rozdíl od klasického románu s vševědoucím vypravěčem. Román v dopisech bývá často doplňován o deníkové záznamy nebo novinové zprávy. Tato literární forma zažila největší rozkvět v období osvícenství v 18. století“…a teď se jak se zdá vrací.

Zprvu poněkud nepřehledné množství emailů, které si naši hrdinové posílají se jaksi samo zpřehledňuje, protože každý má svůj jazyk, fomu sdělení a pohled na věc.

Nic neprozradím, když napíšu, že většina hrdinů této knihy jsou kurvy, které jako motor své práce používají bílý prášek a jiné podpůrné prostředky, které nejsou legální a že nikomu byste asi nesvěřili hlídání svého psa natož dítěte, přesto jsou ale k sežrání.

Celé je to navíc napsané tak vtipně a způsobem strhujícím, že si autor těchto řádek jen ztěží vzpomíná, kdy zhltl knihu tak rychle. Takže bych si dal našup nášup.