weby pro nejsevernější čechy

V rumburské Loretě se o víkendu bude přednášet o významném barokním sochaři

Přednáška o významném barokním sochaři se uskuteční v sobotu 4. 8. 2012 v Loretě v Rumburku.
O Franzi Bienertovi bude během tradiční odpustkové pouti k Panně Marii Andělské z Porciunkule ve 14.00 h. přednášet historik dějin umění Harmut Ritschel z Drážďan. Představí osobnost Franze Bienerta ze saského Schirgiswalde, která byla hlavní postavou jeho dizertační práce. Přednáška bude tlumočena do češtiny. Hlavním celebrantem rumburské slavnosti Porciunkule bude páter Stanislav Přibyl, generální vikář Litoměřické diecéze. Po mši svaté v klášterním kostele sv. Vavřince následuje loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa před Svatou chýší. V 13.00 h. se uskuteční vernisáž výstavy fotografií Tajemství severních Čech a v 16.00 h. začne v kostele sv. Vavřince koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstupné je dobrovolné.

Sochař Franz Bienert (Binnert, Biener) byl v letech 1707-1709 autorem velmi kvalitních, klasicistně pojatých soch Sibyl a proroků na vnější straně loretánské kaple. Další sochy, které představovaly příbuzenstvo Panny Marie a Ježíše, stávaly původně na atice střechy loretánské kaple. Kolem roku 1808 byly přesunuty na kamenné zábradlí před vstupní budovu Lorety. F. Bienert se před příchodem do Čech podílel na výzdobě dánského královského zámku Rosenborg v Kodani. S jeho jménem jsou spojeny sochy z průčelí významné baziliky v Jablonném v Podještědí. Početnou skupinu alegorických soch vytvořil pro hřbitovní kapli rodu Kanitz-Kyau v Heinewalde u Žitavy. Tvořil i na zámku ve Valticích na jižní Moravě.

Tagy