weby pro nejsevernější čechy

Boj skončil, rumburské školy jsou sloučeny

Rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje ze středy 13. dubna byly obě rumburské střední školy, Gymnázium Rumburk a Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, sloučeny. Nástupnickou organizací se stala střední škola, která na sebe přebírá všechna práva, závazky a majetek gymnázia. Několikatýdenní boj o zachování samostatnosti škol nebo o nástupnictví byl dobojován. Poslední bitva však proběhla v tichosti, hlavními hrdiny dramatu již nebyli ředitelé škol a ni jejich studenti, ale krajští zastupitelé a senátoři Doubrava a Sykáček a krajský radní Foldyna.
„Měli jsme informace o tom, že v Rumburku je situace kolem slučování škol velmi bouřlivá, a proto jsme očekávali, že i zasedání krajského zastupitelstva bude poněkud „horké,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. „Ale k našemu překvapení se nedostavil z gymnázia vůbec nikdo a střední školu zastupoval pouze ředitel školy Jirsák a několik jeho kolegů,“ dodala.
Přesto se o Rumburku diskutovalo a senátor Jaroslav Doubrava podal při hlasování o sloučení protinávrh, aby rumburské střední školy byly vyjmuty z celého procesu slučování a díky specifickým podmínkám tohoto kraje dál existovaly jako dva samostatné subjekty. Tento protinávrh podpořil svým vystoupením Jaroslav Sykáček i Jaroslav Foldyna. Bohužel, když dostali slovo občané, nebyl zde nikdo, kdo by za „neslučování“ bojoval. To bylo pro rozhodování krajských zastupitelů určující. Mnozí z nich se zdrželi hlasování, někteří byli proti, a tak Doubravův protinávrh, který mohl rumburské školy zachránit od slučování, nebyl přijat. V dalším kroku tak bylo jej jedním hlasování chváleno slučování třiadvaceti středních škol z celého Ústeckého kraje v jedenáct nových subjektů.
„Rumburk byl jediné město, kdy byly se slučováním problémy. Ostatní školy se dohodly, vytvořily společné a kvalitní projekty, a to rozhodlo,“ uvedla Magdalena Hanáčková.
Podle radního Ústeckého kraje Petra Jakubce, bylo pro krajské radní, při rozhodování o tom, která ze škol bude nástupnickou rozhodující, jak kvalitní optimalizační projekt, ta která škola předložila. Při zasedání rumburského zastupitelstva vysvětlil, že projekt gymnázia neměl šanci obstát. „Optimalizační projekt střední školy zohlednil vzdělávací potřeby celého města a regionu. Zachovává všechny možné obory vzdělávání, zachovává pestrou nabídku a jeho projekt je nadregionální, proto se krajská rada rozhodla podpořit tento projekt. Byl prostě lepší,“ zkonstatoval Jakubec.
Zdroj blízký vedení Krajského úřadu však prozradil, že jedním z důvodů nepodpoření gymnázia byla i osoba ředitele školy. „Již delší dobu jsme registrovali snahy pana ředitele uspět v různých výběrových řízeních na různé funkce, a to i mimo oblast školství. Nechtěli jsme riskovat, že ten ředitel, který by měl být tvůrcem a garantem optimalizačního projektu odejde uprostřed rozdělané práce. V osobě, která sloučenou školu povede, ať je to kdo je to, musíme mít jistotu a záruku, že celou věc dotáhne do konce,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.
Sloučená škola ponese název Gymnázium, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Rumburk, fungovat by měla od roku 2013.