weby pro nejsevernější čechy

Ojedinělá prohlídka zámku v Rumburku

Výjimečná příležitost čeká na zájemce o poznání historie Rumburku. Ve čtvrtek 6. 10. 2011 proběhne komentovaná prohlídka běžně nepřístupné zámecké budovy, v níž sídlí střední škola. O historii zámeckého areálu bude vyprávět rumburská historička Ester Sadivová. Sraz účastníků je v 16.00 hod. před rumburskou Loretou. Na účastníky kromě prohlídky barokní budovy čekají historické pohlednice a fotografie a ukázky barokní hudby, která byla zkomponována v Rumburku v době výstavby zámku. Netradiční seznámení s historií města připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za přispění Města Rumburk v rámci projektu (Ne)známý Rumburk. Vstupné je dobrovolné. 
Původní renesanční zámek byl v Rumburku postaven v 16. století. Po požáru z roku 1724 byla na jeho místě Josefem Václavem knížetem z Liechtensteinu postavena čtyřpodlažní barokní zámecká budova. Ve 20. století v ní sídlil okresní soud. Nyní objekt využívá Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie a budova není veřejnosti přístupná. „Při prohlídce budou k vidění dobové fotografie a dochované architektonické detaily, např. štuková výzdoba, valené klenby, renesanční portály a kamenné rodové znaky. Zazní ukázky árií složených rumburským barokním skladatelem Johannem Christophem Kridelem. Hledat se budou jedny z pěti rumburských slunečních hodin a připraveny budou pověsti vztahující se k rumburskému zámku. Účastníci se např. dozvědí, zda dal císař Josef II. při návštěvě zámku milost dívce, která měla šaty ušité z pašované látky,“ přibližuje program návštěvy zámku průvodkyně v rumburské Loretě Barbora Hildebrandtová.

Vycházky za historií Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci s Oblastním muzeem Děčín, Muzeem Rumburk od roku 2010. Kromě komentářů odborníků jsou k vidění ukázky dobových fotografií a prohlídky běžně nepřístupných objektů. Účastníci měli možnost seznámit se např. s moderní a lidovou architekturou, sakrálními stavbami či industriálními památkami. Poslední z letošních akcí bude přednáška Jana Němce o vztahu Franze Kafky k sanatoriu Frankenstein v Rumburku. Uskuteční se v pátek 21. 10. 2011 od 16.00 h. v Muzeu v Rumburku.

Tagy