weby pro nejsevernější čechy

Starostové se sešli na Tanečnici. Do tance jim nebylo.

Další tradiční setkání výběžanských starostů proběhlo pod patronací mikulášovické starostky Trojanové v restauraci na Tanečnici.Krom toho, že starostové vyběhli na rozhlednu, zabývali se poměrně nepříjemnou agendou.Nejdůležitějším bodem programu bylo vyhodnocení bezpečnostní situace ve výběžku v posledních měsících (vyčerpávající shrnutí je tady). Shodli se na tom, že přes značné množství slibů ze strany vrcholných politiků, k významnému pokroku k řešení problematiky s nepřizpůsobivými obyvateli nedošlo.

 

Největší výhrady mají starostové k (ne)činnosti ministra vnitra Jana Kubice, který nesplnil hned dva sliby, které starostům dal při své první návštěvě na Šluknovsku (25. srpna).

Jednak slíbil, že nejméně měsíc poté, co do regionu nasadí policejní posily, přijede do regionu situaci zhodnotit. Dosud však do regionu nepřijel, ke zhodnocení situace nedošlo a starostové se obávají, že se zde může opakovat to, co v Novém Boru, kde policie bez  vědomí vedení města vyhodnotila situaci jako klidnou a své speciální jednotky odvelela, aniž by byl o tom starosta Boru informován.

 

Za druhé slíbil, že ve Šluknovském výběžku nebudou kráceny počty policistů, opak je pravdou: policejní služebna ve Šluknově měla být o dvě tabulkvová místa posílena a to také byla, ovšem na úkor Velkého Šenova, odkud byli dva policisté odveleni a další odešel do penze s tím, že jeho tabulkové místo bylo zrušeno.

Police tedy byla sice posílena ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově, ale v ostatních městěch nikoli, což, podle starostů, způsobuje stahování nepřizpůsobivých občanů právě tam.

Jediným politikem, jehož práci starostové ocenili, je Karolina Peake, která po počátečních návštěvách stále komunikuje se Šluknovskem a intenzivně pro něj pracuje. V posledním týdnu poslala starosům již druhý dopis, ve kterém je informuje o svém jednání s ministrem zdravotnictví kvůli stanovení hygienických norem na počet osob na metr čtverečný v bytech. Ministr Karolinu Peake informoval o tom, že tyto normy jsou již dávno dány a že se jimi starostové a hygienici mohou řídit.

To však staroystové odmítají: něco jiného je hygienická norma a něco jiného je zákonná norma. Navíc tyto normy kolidují se zákonem, podle něhož radnice musí přihládit k trvalému pobytu každou osobu, která předloží dekret na byt. Tento zákon je nadřazen stávajícím hygienickým normám, takže v tuto chvíli problém s neúsnosným zabydlováním velkým počtem osob v bytech nelze řešit.

Poblém nezaměstnanosti rovněž nezaznamenal žádný pozitivní posun. Sto pracovních míst, které na třiměsíce zajistil ministr Drábek jsou prakticky k ničemu.

Úřady práce nezaměstnají každého, koho si starostové vyberou. Například jiříkovský starostra Michal Maják žádal o dvacet pracovních míst a dostal jich jen osm, ostatní uchazeči z různých důvodů neprošli sítem úřadu práce.

Připočteme-li, že ti, kteří se nechají na tři měsíce zaměstnat, nebudou moci od Nového roku pracovat v systému VPP, a pokud neseženou jinou práci, ztrácejí automaticky i podporu v nezaměstnanosti, (potože nemají odpracovaných povinnýchn šest měsíců v celku) jedná se od ministra Drábka o dar, který je velmi neefektivní a demotivující.

Jistou nadějí by podle krajského radního Petra Jakubce bylo zařazení výběžku do kolonky „strukturálně postižených oblastí“, případně výstavba rekreačního areálu v oblati Fukova, tentokrát v režii bývalého radního a momentálního krajského zastupitele Bernase. Další podrobnosti přineseme v nejbližší době.