weby pro nejsevernější čechy

Už to zase začalo…

Protože já nejsem ekonomický expert, budu se raději věnovat tomu, čemu všechna ostatní média. Prázdniny fuč, fšichni do školy… Někdo s brekem, někdo s úsměvem, někdo nejistě. Paní učitelko, můžu si sníst ten bonbón?