weby pro nejsevernější čechy

Vedení města Rumburk se Vondráčkův dokument nelíbil (tisková zpráva)

Vedení města Rumburk podalo stížnost Radě České televize proti dokumentárnímu pořadu „Na divokém severu,“ režiséra Davida Vondráčka, který odvysílala Česká televize na programu ČT 2, v neděli 9. srpna ve 20.00 hodin.
„Pan režisér sice anoncuje, že jeho dokument je jakousi hlubinnou sociologickou sondou příčin sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku, které zde vypukly na podzim minulého roku, avšak je zjevné, že si již předem udělal závěry o tom, co je Šluknovský výběžek, kdo jsou jeho obyvatelé a jaké pohnutky je vedly k celé řadě demonstrací, a těmto svým subjektivním závěrům svůj dokument přizpůsobil, navzdory pravdě,“ uvádí vedení města v dopise adresovaném Radě ČT.

Představitelé města vytýkají autorovi dokumentu, že v něm vykreslil Šluknovsko jako nemocný region, válečnou zónu, v níž je nebezpečné žít, protože zdejší lidé jsou zlí, agresivní, rasističtí a xenofobní, vykořenění a frustrovaní, a svou agresivitu si pak kompenzují útoky proti menšinám, zejména proti Romům.

„Dokument předkládá divákům tento pohled jako jediný správný a vševysvětlující. Režisér však opomněl vysvětlit celou řadu dalších příčin sociálních nepokojů na Šluknovsku. Nezmínil se například o sérii migračních vln nepřizpůsobivých osob, s nimiž se do regionu přistěhoval zvýšený objem problémů v soužití, porušování veřejného pořádku a drobných krádeží.  Nezajímal se o skutečné pozadí událostí, které se odehrávaly 26. srpna a 11. září, tedy akcí, které byly zneužity a organizovány radikálními extremisty, kteří se sem sjeli z celé republiky, a kteří původně pokojný protest rumburských a varnsdorfských občanů proměnili v rasistickou demonstraci proti Romům.  Nezmínil se ani o vlivu státu a jeho politiky, zejména té, která v rámci úspor vedla téměř k paralýze Policie ČR, a tím i k nárůstu zločinnosti nejen ve Šluknovském výběžku, nebo o jeho sociální politice, která žene lidi do chudoby a k jediným dvěma možnostem obživy – zneužívání sociálních dávek a ke krádežím, “ vysvětluje starosta města Jaroslav Trégr a dodává: „Realita na Šluknovsku je zcela jiná, než jak se stále snaží média veřejnosti podsouvat. Po celá desetiletí to byl klidný region, bez jakýchkoliv rasistických či xenofobních nálad a excesů. A je tomu tak i nadále. Usuzovat na základě dvou agresivních demonstrací organizovaných lidmi, kteří se Šluknovskem nemají téměř nic společného, že jsme oblastí plnou lidských karikatur, je více než přehnané a pro obyvatele tohoto regionu urážející.“

„Dokument pana Vondráčka, zkreslená medializace Šluknovského výběžku a nepravdivé, či polopravdivé informace celý region značně poškozují. Již dnes je znát nepříznivý vliv zkreslených informací poskytovaných českými médii na jeho rozvoj. Odklon investorů, odliv vzdělaných lidí, nezájem podnikatelů investovat v tomto prostoru, dramatický pokles cen nemovitostí, to jsou negativa, která ničí život zdejších obyvatel, kteří zde žijí rádi a žít zde i nadále chtějí.

Daleko závažnější však je to, že dokument „Na divokém severu“ a vyjádření pana Vondráčka, že Šluknovsko čekají pogromy a občanská válka, v lidech opět podněcují zlobu vůči romskému etniku, zvyšují napětí ve společnosti a de facto nabádají k lacinému řešení celé problematiky prostřednictvím radikálních a extremistických seskupení,“ zdůrazňuje vedení města Rumburk ve své stížnosti.

„Jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní televize by měla velmi pečlivě zvažovat, co může dokument tohoto typu ve společnosti způsobit, a zdali, a v jaké podobě, má být vůbec odvysílán. Žádáme Radu ČT o posouzení dokumentu pana režiséra Davida Vondráčka a přijetí takových opatření, aby nebyla nadále situace ve Šluknovském výběžku ve veřejnoprávní televizi zkreslována takto hrubým způsobem,“ žádá vedení města Rumburk.

Jaroslav Trégr
starosta města Rumburk

Darek Šváb
místostarosta

Alena Winterová
místostarostka

Tagy