weby pro nejsevernější čechy

Světový týden respektu k porodu

Zveme Vás na na chystanou akci, kterou budeme pořádat ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Lužické nemocnice v Rumburku. Jedná se o program vycházející z mezinárodní kampaně Světový týden respektu k porodu. Vloni se tato akce setkala se zajímavým ohlasem, proto se na Vás velmi těšíme i v tomto roce.

Mateřské centrum Větrník v Rumburku ve spolupráci s gynekologicko – porodnickým oddělením Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk pořádá v rámci Světového týdne respektu k porodu ve dnech 18. – 22. 05. 2015 program věnovaný těhotenství, porodu a rodičovství Týden respektu k porodu.

PROGRAM proběhne v prostorách MC Větrník:

PONDĚLÍ 18. 05. 2015

09:00 – 10:00 hodin – Bc. Lenka Wenischová – vrchní sestra gyn-por oddělení LNaP, a.s.

Projekt PPP – představení celostátního projektu Přirozený porod v porodnici, do něhož je úspěšně zapojena i rumburská porodnice

STŘEDA 20. 05. 2015

09:00 – 10:00 hodin – Mgr. Dana Křemenáková – porodní asistentka, odborný pedagog

Alternativní metody u porodu (bonding – prvotní kontakt matky s dítětem; dotepání pupečníku) – přednáška s besedou + Šátkování – praktická ukázka technik úvazu

10:00 – 11:00 hodin Jitka Kebzová – porodní asistentka LNaP, a.s

Předporodní kurzy (prezentace) + Těhotenské cvičení na míčích (praktická ukázka)

PÁTEK 23. 05. 2015

Den otevřených dveří v rumburské porodnici

09:00 – 14:00 hodin – volně

10:00 – 11:00 hodin – skupinová exkurze s MC Větrník

Světový týden respektu k porodu vznikl proto, aby ukázal celou škálu možností, jak může vypadat zdravá, bezpečná péče v těhotenství a při porodu. Upozorňuje na celospolečenský dosah fenoménu porodu, informuje o nejnovějších výsledcích vědeckých výzkumů a napomáhá k jejich prosazení do porodnické praxe. Již v prvním ročníku se k Francii připojila Argentina, Švýcarsko a Latinsko-Americké země, v následujících ročnících přibyly další státy.

Česká republika se připojila ke Světovému týdnu respektu k porodu v roce 2006. Do akce se zapojuje celá řada organizací po celé republice, v každém regionu. Bližší informace o programu, expozici, přednášejících a pořádajících, jakož i seznam připojených organizací najdete na webových stránkách www.respektkporodu.cz.

K akci se připojuje celá řada dalších organizací po celé republice, v každém regionu tedy zájemkyně a zájemci najdou nějaké kontaktní místo, přednášku, filmovou projekci nebo diskusní setkání.

PŘEDPORODNÍ KURZY: porodní asistentka Jitka Kebzová

– Co všechno se můžete dozvědět na předporodním kurzu – praktická ukázka toho, jak probíhají předporodní kurzy

– Cvičení na míčích – vhodné před porodem i po něm – posilování svalů nejen dna pánevního či bederní oblasti

Jitka Kebzová pracuje jako porodní asistentka od roku 1981, od roku 2008 pak v Lužické nemocnici na gynekologicko – porodnickém oddělení. Předporodní kurzy vede od roku 2010.

ALTERNATIVNÍ METODY U PORODU Mgr. Dana Křemenáková

Bonding – láska na první dotek. Vzájemné láskyplné pohledy z očí do očí, teplo milující náruče, nahá kůže na kůži. Tak začíná jeden z nejpevnějších vztahů na světě. Vztah mezi maminkou a jejím miminkem. Lze ho označit anglickým pojmem bonding, který doslova znamená lepení, případně můžeme použít české ekvivalenty jako sepjetí či připoutání. Jedná se o budování základních emočních vazeb mezi matkou a dítětem.

Mgr. Křemenáková absolvovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce – obor ošetřovatelství, a Vysokou školu zdravotnickou v Praze – obor porodní asistentka. Je odbornou učitelkou na Střední zdravotnické škole v Rumburku a pro Lužickou nemocnici vede předporodní kurzy.

PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Bc. Lenka Wenischová

Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně, bez vnějších zásahů, nutnosti vedení a medikace, a žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh. Se základním principem filosofie, která vychází ze schopnosti matky porodit své dítě sama, neboť ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu, aby samo porodilo zdravé dítě, pracuje i tým gynekologicko-porodnického oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

Bc. Lenka Wenischová – vrchní sestra gynekologicko – porodnického oddělení LNaP, a.s

Těšíme se na Vás

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Jiráskova 1378/4

408 01 Rumburk

Tel.: 412 359 511

www.nemrum.cz

email: sekretariat@nemrum.cz

MC Větrník Rumburk

Královská 1237/16

408 01 Rumburk

tel.: 775 314 345

email: vetrnik.rumburk@centrum.cz

http://vetrnik-rumburk.wbs.cz/

Tagy