weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2015 v Rumburku a Filipově

V pátek 29. května 2015 se kostely v Rumburku a Filipově připojí k Noci kostelů 2015.

Noc kostelů v Loretě Rumburk nabídne komentované prohlídky s průvodcem a ukázky hry na varhany (foto Klára Mágrová)

V Rumburku mezi 17.00 až 21.30 h. proběhnou komentované prohlídky s průvodcem, zazní ukázky hry na varhany, promítnou se dokumentární filmy, děti se zapojí do interaktivní hry a bude se meditovat při svíčkách a hudbě. Noc kostelů 2015 v Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne. Vůbec poprvé se veřejnosti během Noci kostelů zpřístupní bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiříkově – Filipově, která se nachází 5 km severovýchodně od Rumburku. Římskokatolická farnost Jiříkov ji otevře od 20.00 do 22.00 h. Nabízené programy jsou o Noci kostelů 2015 zdarma, více www.nockostelu.cz.

V loretánské kapli Panny Marie a kostele sv. Vavřince v Rumburku od 17.00 do 20.00 h. proběhnou komentované prohlídky s průvodcem, zazní varhanní hudba, k vidění bude výstava Život kostelů Broumovska a Svatá chýše nabídne ztišení a meditaci. Evangelický kostelík v Krásnolipské ul. v Rumburku od 18.00 do 19.00 h. dětem a rodičům umožní zapojení do interaktivního programu „Jákob a žebřík mezi nebem a zemí“. V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Rumburku na třídě 9. května se od 19.00 do 21.30 h. promítne dokument s aktuální tématikou každodenního života, bude se vyprávět o činnosti humanitární organizace ADRA, číst z Bible, hrát na hudební nástroje a meditovat. V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se bude vyprávět o historii poutního místa a rozezní se varhany.

noc_kostelu_rbk.jpg

Program Noci kostelů 2015 v Rumburku:

Loretánská kaple Panny Marie a kostel sv. Vavřince v Rumburku (tř. 9. května 149/27), www.loretarumburk.cz

17.00 – 20.00 h. Komentované prohlídky s průvodcem – seznámení s historií mariánského poutního místa. Ukázky varhanní hudby – hra na varhany v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava Život kostelů Broumovska – deset kostelů Broumovska ve fotografiích Jana Záliše. Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost552

Program Noci kostelů 2015 v evangelickém kostelíku v Rumburku (Krásnolipská ul.)

18.00 – 19.00 Jákob a žebřík mezi nebem a zemí. Interaktivní program pro děti a rodiny

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=39080

Program Noci kostelů 2015 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Rumburku (tř. 9. května 858)

19.00 – 19.05 Přivítání, úvodní slovo
19.05 – 19.25 Za obzorem I. Dokument s aktuální tématikou každodenního života
19.25 – 19.35 Čtení z Bible, hudební přednes
19.35 – 19.45 Jak a kde pomáhá ADRA . Z činnosti humanitární organizace ADRA
19.50 – 20.10 Za obzorem II. Dokument s aktuální tématikou každodenního života
20.10 – 20.20 Čtení z Bible, hudební přednes
20.20 – 20. 30 Jak a kde pomáhá ADRA . Z činnosti humanitární organizace ADRA
20.35 – 20.55 Za obzorem III. Dokument s aktuální tématikou každodenního života
20.55 – 21.00 Ztišení, meditace, modlitba.
21.00 – 21.30 Závěrečné neformální posezení. Možnost diskuze, rozhovorů, občerstvení

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1486

Program Noci kostelů 2015 v Jiříkově – Filipově:

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově (Filipovská ul.)
20.00 – 20.30 Komentovaná prohlídka baziliky minor ve Filipově. Setkání s historií mariánského poutního místa
20.30 – 20.50 Ukázky varhanní hudby. Hra na varhany v podání Jiřího Chluma
20.50 – 21.30 Komentovaná prohlídka baziliky minor ve Filipově. Setkání s historií mariánského poutního místa
21.30 – 21.50 Ukázky varhanní hudby. Hra na varhany v podání Jiřího Chluma
21.50 – 22.00 Rozloučení, modlitba

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost2027

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy