weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk nezavírá ani přes zimu

Turistická sezóna v Loretě Rumburk pokračuje, barokní sakrální památka své dveře nezavírá ani v zimním období.

Otevřeno je celoročně, od úterý do soboty. Do konce roku nabídne Loreta výstavy betlémů, zimní večerní prohlídky při svíčkách a koncerty.

Do října 2015 si Loretu Rumburk prohlédlo o 12 % více turistů a poutníků než o rok dříve. Více informací je v příloze Ráda vám sdělím doplňující informace.

Návštěvní sezóna v Loretě Rumburk pokračuje i přes zimní období. Od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016 je barokní sakrální památka otevřená od úterý do soboty, od 9.00 do 16.00 h. Při prohlídkách Lorety Rumburk mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Na vyžádání se poskytují skupinové prohlídky s průvodcem. V listopadu je v Loretě Rumburk k vidění rozsáhlá výstava Má vlast cestami proměn. Od 28. listopadu 2015 se představí klášterní betlém a výstava jesliček, vyrobených rumburskými školáky. Od prosince do ledna se uskuteční čtyři speciální zimní večerní prohlídky při svíčkách a se svařeným vínem. Dosavadní průběh návštěvnosti v Loretě Rumburk ukazuje nárůst o 12 % oproti roku 2014. Loretu Rumburk si do října 2015 prohlédlo 12 303 turistů a poutníků. Druhý vrchol návštěvnické sezóny přichází na přelomu roku, kdy probíhají výstavy betlémů a adventní a vánoční koncerty. V roce 2014 přišlo do Lorety 13 078 osob, letošní statistika se bude patrně blížit k hranici patnácti tisíc návštěvníků. Rumburskou Loretu spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Loreta Rumburk je místem, kde smysluplně prožije svůj čas rodina s dětmi, věřící poutník, turista, žák a student. Otevřená je zájemcům o historii, architekturu a církevní dějiny z Rumburku, Šluknovska, České republiky a zahraničí. Nabízí klidný prostor pro rozjímání a srozumitelné a nenásilné vyprávění příběhů z Bible. Postupně restaurovaný barokní areál s kvalitní architektonickou a uměleckou výzdobou slouží jako muzeum architektury pod širým nebem, v němž se poskytují informace, odehrávají netradiční prohlídky, konají výstavy a přednášky, pořádají koncerty duchovní hudby a udržuje betlemářská tradice.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy