weby pro nejsevernější čechy

Mikulášovice se dočkaly opraveného sálu v kulturním domě

V sobotu 7.11. 2015 byl slavnostně otevřen opravený sál Slovanského domu v Mikulášovicích. Starostka města Ing. Miluše Trojanová uvítala více než stovku návštěvníků sloganem z povinné prezentace projektu : „Vize přestala být snem.“ Všichni se stáváme součástí historického okamžiku -podařilo se nám z velké části opravit jeden z nejstarších objektů našeho města. Ten dům už si generální opravu opravdu zasloužil. Ale nezasloužil si to jen tento dům, ale zasloužili jsme si to my všichni, kteří se kulturních akcí účastníme.


V rekordně krátkém čase 111 dní byly odpracovány tisíce hodin. Díky spolehlivému týmu lidí, který se v projektu sešel, byly práce rozvrženy tak, aby byl projekt včas zrealizován a aby byly splněny podmínky poskytovatele dotace.
Projekt přispěje nejen ke zvýšení atraktivity našeho města, ale bude především lépe sloužit veřejnosti k setkávání a pobavení. Velkým přínosem je zpřístupnění objektu imobilním osobám. Na zadním schodišti bude k dispozici schodišťová plošina.
V dalším období se pokusíme podat žádost o dotaci na zateplení objektu a změnu vytápění. Stavba je obrovská, nevyužitého prostoru máme mnoho. Věřím, že se nám společně podaří vybudovat příjemné prostředí pro chvíle odpočinku a pro společná setkávání.


Máme v Mikulášovicích prostory, o kterých si mohou leckterá větší města nechat jen zdát. Budeme náš sál nabízet například pro pořádání maturitních plesů.
Celkové výdaje po výběrovém řízení 10.795.427,36 Kč
Po slavnostním úvodu následovalo představení divadelního spolku Hraničář – Jak je důležité míti Filipa.

Paní starostka pogratulovala Spolku k úctyhodným 70. narozeninám a všem popřála hodně elánu do další práce.

Řádky o historii kulturního domu
V 80. a 90. letech 19. století kulturní dům vlastnil Johann Maschke, dlouhodobý starosta Mikulášovic. 21. 3. 1893 hostinec od základů vyhořel, Maschke jej nechal nákladem 23 800 zl. v letech 1893 – 1894 znovu vystavět. K dalším úpravám došlo roku 1925, kdy hotel vlastnil Ignaz Riegert. Ve 30. letech hotel provozovala rodina Bähre.
Mgr. Němec, Státní okresní archiv Děčín

Tagy