weby pro nejsevernější čechy

Česká mše vánoční v Lipové

Tak a máme to za sebou. Poslední „Rybovka“ zpívaná ve Výběžku jako krásná tečka za vším tím předvánočním a vánočním hemžením, sháněním, obdarováváním, přejídáním a předsevzetí dáváním byla k slyšení v sobotu 9.1.2016 v Lipové.


Na chvíli jsme si opět připomenuli magický vánoční čas, když Vilémovský chrámový sbor společně s Mikulášovickým pěveckým sborem, s pěvci ze Sebnitz a Neustadtu, za doprovodu Rumburského komorního orchestru přednesl v kostele sv. Šimona a Judy Českou mši vánoční J.J.Ryby.
Závěrem večera zazněly tóny společně zazpívané vánoční písně Narodil se Kristus Pán. Kdo přišel, určitě nelitoval.

Tak zase za rok …

Tagy