weby pro nejsevernější čechy

Šluknovsko na ministerstvu

O tom, že jsem se do místních křížových cest nezfamfrněl pro nic za nic by mohl svědčit fakt, že výstava „Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel“ okupuje v současné době Ministerstvo kultury, k čemuž tu máme jednu tiskovou zprávu.

Česko-německou výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Röhm.-kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu.

Foto: Jiří Stejskal

Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému vývoji regionu vybudováno více křížových cest, než bylo obvyklé v jiných oblastech českých zemích. Svou početností patří k fenoménům severních Čech. Na jejich vzniku se v 18. až 20. století podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním. Na snímku je křížová cesta na Anenském vrchu u Lobendavy z let 1829-1834.

Foto: Klára Mágrová

Česko-německá výstava „Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel“ je do konce listopadu k vidění v Nostickém paláci v Praze. Příběhy 14 křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století ve Šluknovském výběžku, doplňují aktuální a dobové fotografie a situační plány. Ve výstavním sále v sídle Ministerstva kultury na malostranském Maltézském náměstí se výstava koná od 26. 10. do 29. 11. 2012. Veřejnosti je přístupná od pondělí do pátku mezi 9.00 až 17.00 h.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 1. 11. 2012. Šestnáct výstavních panelů o historii a současnosti křížových cest v krajině Šluknovska se poprvé prezentovalo v dubnu 2011 v Loretě v Rumburku. Odtud výstava putovala do saského Leutersdorfu, Dolní Poustevny, Ústí nad Labem a Šluknova. Nastálo bude umístěna v rumburské Loretě. Výstavu a stejnojmennou brožuru připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Röhm.-kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Města Rumburk.

Klára Mágrová

14 křížových cest ve Šluknovském výběžku: Šluknov (1738-1756), Jiřetín pod Jedlovou (1759-1764), Vilémov (1765-1766), Brtníky (1801-1804), Jiříkov (1817-1826), Staré Křečany (1825-1833), Annaberg u Lobendavy (1829-1834), Velký Šenov (1856), Krásná Lípa (1857-1859), Království (1859), Fukov (1881), Rumburk (1899-1900), Varnsdorf (1911-1912) a Jáchym u Lobendavy (1914)

Těch pár zbývajících se mi snad do konce roku podaří ještě obrazit…

Tagy