weby pro nejsevernější čechy

Pozvání na výstavu Českolipská dívka z počátku 20. století

Rádi bych Vás pozvali do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na novou výstavu v síni Josefa Maštálka – Českolipská dívka z počátku 20. století.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá ve středu 27. dubna v 16.30 hod. v Maštálkově síni výstavu Českolipská dívka z počátku 20. století. Jedná se o další z akcí v cyklu programů českých muzeí Muzeum a Velká válka ke stému výročí první světové války.

Výstava je příběhem přervaného života dívky jménem Hilda Ulbrichtová (1904 – 1920). Pyšný tatínek, fotolitograf a grafik z České Lípy Antonín Ulbricht fotografoval svou dceru při každé příležitosti, což bylo na začátku 20. století ještě ojedinělým jevem a také jen šťastnou shodou okolností se soubor snímků zachoval.

Díky této osobní kolekci a ve spojitosti s jinými obrázky poznáváme životní profil středostavovské rodiny v době před první světovou válkou, kdy tato vrstva obyvatelstva byla na společenském vzestupu. Život středoevropské společnosti byl určován především zájmy této vrstvy obyvatelstva a to jak po stránce hospodářské tak i kulturní. Válka znamenala nedozírný zásah do života každého jedince a středostavovskou společnost prakticky rozbila.

Náš příběh je svědectvím o těchto časech. Život Hildy Ulbrichtové ukončila v roce 1920 španělská chřipka a je výmluvnou tečkou nebo spíše vykřičníkem za tragickými událostmi první světové války.

Výstava v síni Josefa Maštálka je přístupná od 28. dubna do 12. června 2016.

Ladislav Smejkal

Budeme se na Vás těšit.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská

Oddělení výstav a propagace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy