weby pro nejsevernější čechy

Fotografie Českého Švýcarska v podání Václava Sojky míří od června do Lorety Rumburk

Vernisáž výstavy „Národní park České Švýcarsko a krajina pod Studencem“ se uskuteční v pátek 10. 6. 2016 od 18.00 h. během Noci kostelů. Výstavu čtyř desítek fotografií oceňovaného fotografa připravila Správa Národního parku České Švýcarsko a Občanské sdružení pod Studencem. Výstava se koná v Loretě Rumburk od 4. 6. do 30. 7. 2016, přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h.

V ambitu Lorety Rumburk vystavuje od června do července fotograf Václav Sojka. Výstava „Národní park České Švýcarsko a krajina pod Studencem“ přináší velkoformátové snímky krajiny, fauny a flóry Českého Švýcarska a přilehlé části Lužických hor. Václav Sojka je zaměstnancem Správy Národního parku České Švýcarsko a nositelem řady ocenění za fotografickou tvorbu. Výstavu čtyř desítek fotografií V. Sojky připravila Správa Národního parku České Švýcarsko a Občanské sdružení pod Studencem. Vernisáž výstavy se koná v pátek 10. 6. 2016 od 18.00 h. v rámci Noci kostelů 2016. Výstavu v ambitu rumburské Lorety je možné si prohlédnout od 4. 6. do 30. 7. 2016. Přístupná je od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Svítání na skalní věži u Jetřichovic v Českém Švýcarsku (foto Václav Sojka)

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000 na ploše 80 km² v přírodovědně nejcennější části chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Při státní hranici navazuje na národní park Saské Švýcarsko (1990). Rozsáhlé lesy, zachovalé vodní toky, hluboké soutěsky, monumentální pískovcové stěny a věže i pestrá fauna a flóra činí z národního parku České Švýcarsko přírodní klenot severních Čech. Hlavním cílem péče o národní park je ochrana jedinečné přírody, která je na stále větší ploše ponechána samovolnému vývoji, a přeměna nepůvodních jehličnatých lesů na lesy smíšené. Důležitým posláním je také podpora šetrné turistiky a osvěta a vzdělávání návštěvníků. Zdejší krajina je domovem řady chráněných druhů živočichů, například sokola stěhovavého, čápa černého, vydry říční a rysa ostrovida. V posledních letech se díky úsilí ochránců přírody vrací do říčky Kamenice losos obecný a do lesů jedle bělokorá. Správa NP České Švýcarsko spolupracuje od svého vzniku velice úzce se Správou NP Saské Švýcarsko. Kvalita přeshraniční spolupráce byla oceněna prestižní značkou Transboundary Parks udělovanou federací EUROPARC, www.npcs.cz.

Václav Sojka je od roku 2000 zaměstnancem Správy Národního parku České Švýcarsko, kde se vedle fotografování věnuje především monitoringu ohrožených ptačích druhů, kulturní historii a práci s veřejností. Před nástupem na správu NP pracoval řadu let jako strážce na Správě CHKO Labské pískovce. Je spoluautorem knihy Národní park České Švýcarsko, která získala tituly Nejkrásnější česká kniha roku 2003 a Fotografická publikace roku 2004. Autorsky se podílel na řadě dalších knižních titulů (např. Lidové památky Českého Švýcarska, Pravčická brána, Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko) a fotografických kalendářů. Od roku je 2005 držitelem titulu QEP udělovaného Federací evropských profesionálních fotografů. V prestižní soutěži Evropský profesionální fotograf roku získal v posledních třech letech jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili za snímky krajiny Českého Švýcarska a Islandu. Ve své tvorbě se snaží zachytit nejen přirozenou krásu krajiny a přírody, ale také její náladu a duši. Bohaté zkušenosti s fotografováním přírody předává dalším zájemcům na fotografických workshopech, www.vaclavsojka.cz.

Občanské sdružení pod Studencem vzniklo roku 2007 (pod názvem občanské sdružení Studený a Lipnice do 2010). Hlavní náplní je mapování, ochrana a obnova místního kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a krajiny. Jedním z důležitých cílů sdružení byla podpora úspěšné obnovy unikátní železné rozhledny na Studenci (2009), www.podstudencem.cz.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory má rozlohu 267 km² a vyhlášena byla roku 1976. Leží mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, v okrese Česká Lípa, Děčín a Liberec. V Lužických horách najdeme čedičové a znělcové kupy, které se střídají s bizarními tvary pískovcových skal. Kromě vzácných druhů rostlin a živočichů se tu nacházejí četné stavby lidové architektury. Sídlo Správy CHKO Lužické hory je v Jablonném v Podještědí. Turisticky atraktivní jsou vrcholy Jedlová, Luž, Klíč a Studenec, http://luzickehory.ochranaprirody.cz/.

Tagy