weby pro nejsevernější čechy

Srbský večer v Novém Boru

V Novoborském kině bude mít v rámci Srbského večera, který bude zahájen ve čtvrtek 29. listopadu 2012 od 17 hodin, vernisáž výstavy uznávaný malíř Pedja Djaković.
Obrazy, které mají monumentální rozměry až dva metry budou umístěny přímo na sále kina. Djaković se narodil se v Bosně, dětství prožil ve Vojvodině, gymnázium vystudoval v Bělehradě, akademii výtvarných umění v Praze, kde už zakotvil natrvalo. Jeho dílo je ovlivněno středověkou pravoslavnou církevní malbou, její mystikou i energií, ale i pražskou historií, legendami a pověstmi. Obrazy Pedji Djakoviće hovoří, zanechávají poselství a duchovní dědictví. Tématicky jsou zaměřené na odkazy, které změnily jednou s menším, jindy s větším dopadem situaci.“Pedja Djaković poukazuje ve svých obrazech na lidské nepochopení a zapomínání na dávné i nedávné odkazy. Od odkazu Ježíšova, kterému dal malíř podobu svého děda, pravoslavného faráře, přes odkaz Panny Marie (s tváří babičky), poselství svatého Václava či kněžny Drahomíry, až po odkaz duchovní krásy například v díle Antonína Dvořáka. Na dramatech 1. světové války s nespočtem mrtvých vyjadřuje Pedja Djaković zapomínaný odkaz jejich síly nepoddat se, nebát se, nenechat se ušlapat, nevzdát se a věřit sám sobě. Připomíná, jak je třeba vážit si obětí předků, znát historii, vzdělávat se, ctít odkaz předků a snažit se o vytváření odkazu vlastního,“ přibližuje malířovo dílo prof. MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc. Výstava potrvá v Městském kině v Novém Boru od 29. listopadu do 31. prosince 2012. Součástí akce bude promítání filmů „Praha a srbští malíři“ za účasti tvůrčí delegace a filmu Emira Kusturici „Dům k pověšení.“ Diváci se mohou těšit také na koncert Mijaktić orkestar či srbské tance v podání DTK Boráček. K navození správné atmosféry srbského večera nebude chybět ani ochutnávka srbských specialit (pečené papriky, balkánské šišky, gibanica, čivabčiči,srbské víno aj.)

Vstupenky je možné zakoupit v předprodejních místech společnosti Kultura Nový Bor nebo rezervovat na www.disdata.cz

Tagy