weby pro nejsevernější čechy

72 hodin v Mikulášovicích + propagační výstava drobného zvířectva

Letos opět zveme děti, mládež i dospěláky na 72 hodin v Mikulášovicích.

CO JE 72 HODIN?

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po páté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. – 16. října 2016) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte …

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

V Mikulášovicích se do projektu tradičně zapojují zdejší chovatelé, kteří v sobotu 15.10.2016 od 9 do 18 h uspořádají pro občany města již 8. Výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, kterou si připraví samotní členové chovatelského kroužku. Výstavy se pak mohou zúčastnit I další mladí chovatelé různých druhů zvířat z města I okolí. Hodnocení zvířat provádí návštěvníci hlasováním během celé výstavy a na závěr obdrží majitelé nejúspěšnějších zvířat dle jednotlivých odborností hezké poháry a další ceny.

Druhou částí projektu je úklid lesa na Salmově a výsadba ovocných stromků, které proběhne v neděli 16.10.2016 od 10 h. Sraz je před č.p. 31 na Salmově. Po provedení úklidu si zaslouženě společně opečeme buřtíky. Věříme, že se do obou částí projektu zapojí co nejvíce účastníků, a to nejenom dětí a mládeže. Vždyť na hezké přírodě a milých zvířatech nám záleží přece všem! Informace získáte na telefonu 602 682 600.

Za použití podkladů ČRDM Vlastimil Jura st.

PS: Přihláška vypadá nějak takhle

72 hodin 2016 — PRO LIDI, PŘÍRODU A MÍSTO KDE ŽIJEŠ

Propozice 8. propagační výstavy zvířat mladých chovatelů v Mikulášovicích 15.října 2016

Místo konání: Prostory horní školy v Mikulášovicích 327

1. Přihlášená zvířata musí být přinesena na výstavu v čase 8 až 9 h, kdy se akce otvírá pro veřejnost

2. Vyhlášení vítězů výstavy bude od 17 h

3. Předpokládaný konec výstavy v 18 h

4. Za účast na výstavě nejsou žádné výstavní poplatky

5. Uzávěrka přihlášek je ve středu 12.10.2016

6. Hodnocení vystavených zvířat provádí návštěvníci formou vhození hlasovacího lístku ze vstupenky do hlasovací urny u východu z výstavních prostor

7. Přihlášky zasílejte na adresu: chovatelemikulasovice@seznam.cz. Info na tel. 602682600

Jméno a příjmení vystavovatele:

Adresa bydliště

E-mail

telefon

Mladý chovatel: ANO-NE

Druh zvířete – Pohlaví – Plemeno a barva – Jméno

Podpis vystavovatele:

Tagy