weby pro nejsevernější čechy

Výstava k poctě 85. narozenin Zdeňka Pokorného

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá v úterý 7. března 2017 výstavu pod názvem Dialog o České Lípě.

DIALOG O ČESKÉ LÍPĚ – Výstava k poctě 85. narozenin Zdeňka Pokorného

Síň Josefa Maštálka

8. 3. – 17. 4. 2017

vernisáž v úterý 7. 3. 2017 v 16. 30 hodin

Jde o další v řadě muzejních akcí hledajících odpověď na otázku jaká je Česká Lípa, co minulost přinesla a čas zase odnesl. Jakou má dějinnou tvář a zda není jen tuctovým sídelním celkem.

Inspirací a částečně průvodcem je kniha Zdeňka Pokorného: O České Lípě důvěrně. Kniha je vyznáním, kritickým zamyšlením a klade otázky o minulosti a přítomnosti. Snímky klasické i nové a různá poznání vedou návštěvníka k přemýšlení o prostředí, v němž vyrostly už nesčetné generace.

Ladislav Smejkal

historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace Libereckého kraje

Tagy