weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní zahájení nové expozice 15. 3. 2017 v 16 hodin v Rumburku

Vedení Oblastního muzea v Děčíně zve všechny zájemce o historii na slavnostní zpřístupnění nové expozice své pobočky v Rumburku (Na Valech 401/4).

Nová expozice, instalovaná v 1. patře rumburského muzea a nesoucí název „Střípky z historie“, nenásilně vytrhne návštěvníky z reality přetechnizovaného světa a vtáhne je do světa poutavých příběhů. V rámci tohoto výletu do minulosti prožijí úspěchy i pády s manžely Stradalovými a v jejich vyhlášeném salonu se seznámí se vzácnou pozůstalostí, týkající se Ference Listza. Od hostinských z hradní restaurace na Tolštejně se dozvědí nejednu zajímavost o celém regionu a prohlédnou si archeologické nálezy. Prostřednictvím obrazů krásnolipského malíře Augusta Frinda, které jsou pojítkem celé nové expozice, si vytvoří novou představu o drsném životě v „českém Nizozemí“, a právě Mistrovy kusy jsou zárukou, že se každý do muzea bude rád vracet. Co dílo, to neopakovatelný originál skrývající skutečný příběh. Ne nadarmo je Frind nazýván „Mistr kompozice“. Věrně a do detailu přesně vykresluje před očima pozorovatele celou skutečnost. Stačí jen pozorně vnímat.

Přijďte najít svou cestu do budoucnosti nalézáním souvislostí v minulosti.

Bližší informace podá: Ester Sadivová, ester.sadivova@seznam.cz

Oblastní muzeum v Děčíně, přísp. org., Čs. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, 40502, tel.: 412531549

Oblastní muzeum v Děčíně, přísp. org., pobočka Rumburk, Na Valech 401/4, 40801 Rumburk, tel.: 412332194, e-mail: info@muzeumrumburk.cz

Tagy