weby pro nejsevernější čechy

Metoda Grunnlaget bude prospěšná dětem ve Šluknovském výběžku

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení realizuje od května letošního roku ve Šluknovském výběžku projekt Fungující rodina zaměřený na sociální asistenci a poradenství rodinám, jimž hrozí odebrání dítěte či dětí do ústavní péče.

Stěžejní pracovník projektu – mediátor absolvoval v listopadu odborný vzdělávací kurz k metodě Grunnlaget.

Princip této původem norské metody spočívá v tom, že dítě se nejdříve naučí chápat základní pojmy jako je barva, počet nebo tvar a poté se učí hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. Užití metody pomáhá dětem rozvíjet jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné.

Znalost základních principů a postupů metody Grunnlaget mediátor nyní uplatňuje při předškolní přípravě sociálně handicapovaných dětí.

Projekt Fungující rodina je realizován za finančního přispění Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Euronisa a projektu společnosti Siemens, s.r.o. Fond pomoci.

Tagy