weby pro nejsevernější čechy

Putování z Království do Fukova

V sobotu 12. 8. 2017 se na třicet zájemců připojilo v Království k pěší exkurzi „Putování za tajemstvím fukovských stromů“.

Jak už to bývá, místní doplňovali příchozí z ostatních obcí Šluknovska, několik příznivců přijelo z Německa. Putování zastřešil Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí Města Šluknov. Zasvěceným komentářem jej doplnili další průvodci. Cílem exkurze byla někdejší obec Fukov (něm. Fugau). Před 2. světovou válkou v ní stálo sto čtyřicet domů a žilo na osm set obyvatel. Dnes je liduprázdný a ztichlý Fukov jednou z katastrálních částí Šluknova. Fukovský výběžek obklopují udržovaná pole a domy německých obcí Taubenheim a Neusalza-Spremberg. Ve Fukově se jen zdánlivě nic neděje. Sází se tu ovocné stromy, opravují se drobné památky, pietně se upravil hřbitov. Tolik česká strana. Ta německá se postarala o opravu vodárny, sečení původních cest a instalaci fotografií domů, jež zde stávaly.

Po startu exkurze v Království se účastníci vydali ke zdejší křížové cestě. Provedla je tu zahradní architektka a znalkyně křížových cest Šluknovska Iva Jaburková. Ta tráví pár měsíců v Česku, než se pracovně vrátí do Indonésie. Povídání o historii památkově chráněného místa z roku 1859 doplnil Michal Bušek, který má na starost obnovu památek na území Šluknova. Zdejší křížová cesta se podle jeho slov do konce roku dočká opětovného sestavení třinácti žulových zastavení. Ta jsou od roku 2003 deponována mimo Křížový vrch. Jednotlivé výklenkové kapličky se dále osadí sádrovými, barevně pojednanými odlitky původních dřevěných reliéfů. Práce hradí Město Šluknov a Ministerstvo kultury. Provádí je restaurátor Miloš Kubišta a firma Tomáše Knazoviče. Na pořízení třinácti kopií originálních reliéfů se mohou finančně podílet i jednotlivci. Svého sponzora zatím našlo pět reliéfů.

Putování pokračovalo zastávkou u památkově chráněné hraniční lípy a projitím alejí lip a dubů propojujících Šluknov, Království a Fukov. O jejich výsadbu se v posledních letech zasloužilo Město Šluknov a za přispění řady dárců.

Ve Fukově si účastníci prohlédli obnovená Boží muka s obrazem Panny Marie Bolestné od Jiřího Petrnouška (2015), prošli nově vysázenou alejí ovocných stromů a viděly památný dub (2016). Následoval piknik na prostranství u pietně obnoveného hřbitova (2014) a symbolicky vyznačené křížové cesty. Exteriérová výstava nabídla zvětšené fotografie Františka Sajdla, pořízené na zničeném hřbitově ve Fukově v 70. letech 20. století. Porovnat se daly se stavem, zachyceným na snímcích Národního památkového ústavu z konce 90. let 20. století. K vidění byla i výstava obrázků namalovaných dětmi ze Šluknova a seniory z Krásné Lípy. Inspirací jim byla melancholická pověst H. Ch. Andersena o dubu. Přítomným ji na místě přečetla Gabriela Jeřábková z Národního památkového ústavu. Účastníci exkurze pak mezi vzrostlými nálety na někdejší farní zahradě viděli císařský dub, silně obrostlý psím vínem. Dub byl vysazen roku 1908 na paměť 60. výročí panování císaře Františka Josefa. Jednalo se o slibované překvapení, ukázku jednoho z posledních původních stromů obce Fukov.

Účastníci exkurze se dozvěděli o plánech Města Šluknov na další úpravu míst, v nichž stál kostel sv. Václava (1784-1788). K jeho odstřelení došlo v roce 1960. Plánovanému odstranění náletů, přesunutí zdiva kostela a odkrytí základů stavby zatím brání komplikované vlastnické vztahy. Pozemky bývalého kostela, fary a hřbitova jsou nyní v rukou tří vlastníků. Reálnější jsou v tuto chvíli úvahy o úpravě přístupové cesty od Šluknova. Její šíře umožňuje využít část na zřízení trasy pro cyklisty a pěší, část komunikace má nadále sloužit zemědělské technice. Na příští rok se připravuje ještě počin, který zhodnotí jedno z fukovských zákoutí. O něm se zatím blíže mluvit nesmí.

Ve Fukově se účastníci podnětného putování rozešli, každý podle svých možností vyrazil pěšky nebo autem na zpáteční cestu.

Klára Mágrová

 

Tagy