weby pro nejsevernější čechy

Kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty v Království

Křížová cesta v Království u Šluknova se nachází na svahu pod vrcholem kopce Křížový vrch, severně od obce Království.

Byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 1859, tři roky po oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty ve Šluknově. Je vybudována po vzoru šluknovské křížové cesty. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení byla vybudována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

V letošním roce byla zahájena 1. etapa celkové obnovy této nově vyhlášené nemovité kulturní památky, a to obnovou kaple Bičování Krista, která byla v areálu vystavěna v roce 1909. Na obnovu je poskytnut příspěvek MK ČR z Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Stavební práce byly prováděny za účelem obnovy celého objektu kaple – byly provedeny opravy omítek, zhotovena nová podlaha, podhled, rekonstruován krov a položena nová břidlicová krytina střechy, osazena nová okna a dveře a instalovány nové mříže. V okolí kaple byla opravena cihelná opěrná zídka. V interiéru kaple by měla být v budoucnu instalována původní kolorovaná dřevěná socha Krista (tato bude dočasně vystavena při žehnání kapli).

Celkové náklady akce byly ve výši 348 tis. Kč, z toho dotace MK ČR ve výši 200 tis. Kč. Práce realizovala firma STAMO, spol. s r.o., Děčín.

Dovolte nám pozvat vás na žehnání kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty Království, které proběhne 17.11.2016 od 15:00 hod, za účasti pana faráře Pavla Procházky.

Bc. Michal Bušek

odbor rozvoje a ŽP

Městský úřad Šluknov

nám. Míru 1, Šluknov 407 77

Tel.: 412 315 315

Mob.: 773 071 987

http://www.mesto-sluknov.cz

Původní stav kaple

Kaple po opravě

Tagy