weby pro nejsevernější čechy

Výroční den zjevení Panny Marie v bazilice ve Filipově 2013

To nejvýznamnější a nejnavštěvovanější se ve Výběžku tentokrát odehraje v neděli 13. ledna 2013 od brzkých ranních hodin – ve Filipově proběhne tradiční poutní mše. bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov u Jiříkova – foto Jiří Stejskal
V neděli 13. ledna 2013 ve 4.00 h. ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavností poutní mši navštěvují každoročně o lednovém ránu stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. Tradice mariánského poutního místa sahá do roku 1866, kdy se těžce nemocné Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení.

„Slavnostní poutní mše v bazilice ve Filipově se koná každoročně 13. ledna ve výroční den zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení,“ uvedl jiříkovský farář páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Po pontifikální mši ve 4.00 h. následuje v 9.00 h. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 h. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 h. pak česko-německá mše svatá. Tradice poutí k Panně Marii Filipovské trvá nepřetržitě od roku 1866 a nepřerušily ji ani desítky let komunistického režimu. V bazilice ve Filipově se po celý rok konají pravidelné české a německé mše svaté, v létě pak mezinárodní festival varhanní hudby.

Klára Mágrová

Mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov u Jiříkova – foto Petr Wittgruber

Tisková zpráva zde.

Podrobnosti o Filipovském zázraku zde.

Tagy