weby pro nejsevernější čechy

Knihovnický projekt VMG v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie, příspěvková organizace Libereckého kraje podalo na sklonku roku 2016 dvě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK na podprogram Memoriae Mundi Series Bohemica – Veřejné informační služby knihoven pro rok 2017.

Díky poskytnuté dotaci z podprogramu VISK 6 se podařilo v roce 2017 ve třetí etapě zdigitalizovat třicet čtyři unikátních a vzácných tisků ze 17. a 18. století. Patnáct nejvíce poškozených tisků bylo před digitalizací zrestaurováno“, podotýká ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Celou svoji cennou sbírku knih spolu se svojí korespondencí odkázal muzeu v roce 2010 Bohumil Malotín. Dvě lužickosrbské knihy z pozůstalosti B. Malotína byly digitalizovány v roce 2012, jedenáct svazků v roce 2015, šestnáct knih v roce 2016, vždy s podporou grantu Veřejné informační služby knihoven, poskytnutou MK ČR. Vladimír Jarý určil ve sbírce unikátní a vzácné tisky, které by chtělo muzeum postupně digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti v rámci projektu Memoriae Mundi Series Bohemica.

Digitalizací došlo ke zpřístupnění vzácných knih široké veřejnosti, knihy jsou dostupné online a muzeum již nemusí poskytovat badatelům originály vzácných tisků“, dodala radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová. Knihy byly digitalizovány v nejvyšší kvalitě v digitalizačním pracovišti AiP Beroun, s.r.o. Vyhledat knihy je možné na adrese http://www.manuscriptorium.com. Celkem je z fondu muzea již digitalizováno šedesát šest tisků.

Díky dalšímu dotačnímu programu Ministerstva ČR – ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí jsme vybavili knihovnu dvanácti novými stacionárními a posuvnými regály. Z důvodu zlepšení úložných podmínek pro uložení nejcennějšího fondu knihovny VMG jsme vybavili knihovnu novým regálovým systémem, který umožňuje lepší manipulaci v malém prostoru a zejména bezpečnější a šetrné uložení sbírkových knih. Všechny podané žádosti získaly podporu od Ministerstva ČR ve výši 70%, zbývajících 30% poskytl Vlastivědnému muzeu a galerii jeho zřizovatel Liberecký kraj“, komentuje zlepšení podmínek v knihovně muzea Jana Fridrichová, vedoucí oddělení knihovního fondu VMG.

Bc. Jana Fridrichová

Vedoucí oddělení knihovního fondu VMG

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145, 702 000 096

www.muzeumcl.cz

Českolipský deník ->

Tagy