weby pro nejsevernější čechy

(Ne)máte svého zubaře?

O některých věcech se mluví. Vrací se jako bumerang. Takže se o nich mluví stále. Jenže stále marně, protože se nic neděje. Proto je o nich třeba mluvit i dál. Protože jinak se otázka „A ke komu chodíte?“ přes otázku „A kam budete chodit?“ může změnit až na „Ve kterém městě (státě) jste uspěl?“

O úrovni zdravotní péče (nejen) ve výběžku je možno vést sáhodlouhé rozpravy. Mnozí sledujeme, co se děje a bude dít v Rumburku, mnozí už také začínáme řešit, kam budeme chodit k obvoďákovi nebo k zubaři. A bude zřejmě jen a jen hůř, pokud se nic dít nebude, jak na to upozorňuje i následující otevřený dopis:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor zdravotnictví – Ing. Petr Severa

Velká hradební 3118/48

402 02 Ústí nad Labem

Otevřený dopis Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

Věc: Obnovení stomatologické a základní lékařské péče odpovídající počtu obyvatel ve Varnsdorfu i v celém regionu

Vážený pane Ing. Severo,

dlouhodobé potíže v zajišťování lékařské péče v našem městě i celém Šluknovském výběžku se každým rokem prohlubují v důsledku nepříznivého věkového složení stomatologů i všeobecných lékařů. Z nedávného varování před vznikem kolapsu se začíná stávat realita. Řada občanů města například za svým stomatologem musí dojíždět nejen do Rumburku nebo Dolního Podluží, ale až do Liberce, České Lípy nebo Děčína. V letošním roce se situace vyhrotila odchodem dalších dvou stomatologů. Několik stovek jejich pacientů, se již mezitím přeregistrovalo, většinou však mimo Varnsdorf. Nejméně dva tisíce dalších varnsdorfských pacientů však zůstává počínaje rokem 2018 zcela bezprizorních! Problém totiž je získat místo u lékařů i ve vzálenějších místech. Lze předpokládat, že obdobná situace nastane i na jiných místech regionu, protože dle aktuální informace na Děčínsku končí k 31. 12. 2017 celkem sedm stomatologů, z toho čtyři na Šluknovsku, přičemž nově nastupují pouze dvě lékařky v Děčíně. Ale o tom jste jistě informován.

Vím o jednání Oblastní stomatologické komory Děčín se zástupci měst v regionu v roce 2015 o hrozícím kolapsu v následujících letech. Znám neuspokojivé odpovědi ze strany odpovědných orgánů Ústeckého kraje ve věci získávání stipendistů apod. Vím o tom, že město Varnsdorf pro lékaře-stipendisty vyčlenilo v loňském roce 150 tis. Kč, aby Ústeckému kraji pomohlo s financováním, ale nebylo možno toho využít. Vím také o nedomyšlené zdravotnické legislativě, např. ve věci krátkodobého přerušení činnosti privátních lékařů (§ 26 zákona č. 372/2011). Plnění tohoto ustanovení je vyžadováno bez možnosti výjimky, a v důsledku toho končí i lékaři, kteří ještě nejsou v důchodovém věku. Podle údajů Oblastní stomatologické komory je v roce 2017 v okrese Děčín z celkového počtu zdejších lékařů-stomatologů 40 pracujících důchodců, tj. cca 60%. V roce 2018 se toto procento ještě zvýší a o dva roky později může dosáhnout až 75%!

Je to neúnosné a nastal čas celou situaci neodkladně a skutečně razantně řešit.

Věřím, že Vám, pane Ing. Severo, ani Krajskému úřadu Ústeckého kraje není lhostejná kvalita života v odlehlé části Vašeho správního území, do něhož Varnsdorf patří, a že podniknete neprodlené organizační opatření a současně připravíte podklady pro hejtmana Ústeckého kraje, aby mohl realizovat legislativní iniciativu k nápravě krizové situace v oblasti zdravotnictví v našem regionu.

Děkuji za Váš čas a těším se na informaci o připravených krocích k nápravě.

S pozdravem Milan Hrabal, Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 26. 11. 2017

Zasláno k otištění: Hlas severu Varnsdorf, Děčínský deník, výběžek.eu

na vědomí: starosta města Varnsdorfu Ing. Stanislav Horáček, Oblastní stomatologická komora Děčín MUDr. Jakub Bartl, senátor PČR Ing. Zbyněk Linhart, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči MUDr. et JUDr. Petr Honěk, Svaz zdravotních pojišťoven ČR Kateřina Konířová

Tagy