weby pro nejsevernější čechy

DÁMY: Móda v portrétní malbě – obrazy ze sbírek VMG

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě připravilo v prostorách Galerie celoroční výstavu dámských portrétů z různých historických období.

Výstavu DÁMY zahájíme ve čtvrtek 8. března od 17.00 v Galerii Chodba symbolicky u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Jana Jermanová Jakubská

Vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Všechna díla pocházejí z našich sbírek a velká většina z nich nebyla doposud veřejnosti představena. Pracovníci Oddělení péče o sbírku téměř tři roky pracovali na přípravě exponátů se záměrem vystavit je, ale v průběhu restaurátorských a konzervátorských prací vznikl nápad neprezentovat pouhé portréty jako umělecký obor, ale dát celé výstavě ještě další podtext. Prezentovat spolu s portréty dam i módu v portrétní malbě. Ke spolupráci byly přizvány i odbornice z Národního muzea (Mgr. Monika Tauberová – etnografie) a z Uměleckoprůmyslového musea v Praze (PhDr. Eva Uchalová – textil, oděvy a PhDr. Petra Matějovičová – šperky). Jejich popisy jednotlivých obrazů umožní drobný výlet do dob, kdy bylo nemyslitelné vyjít do společnosti bez patřičně zdobeného čepce, zvýšeného pasu a podobně. Do společnosti šlechtické, vyšší či nižší měšťanské vrstvy.

Vedle prvotního účelu vzniku portrétu, tedy zobrazení podoby samotných osob, je portrét nositelem velice cenných informací o způsobu a trendu odívání v příslušné době, a to v mnohem větší míře, než vzácné reálné doklady dochovaných oděvních součástí. Mnohdy až fotografická realističnost některých portrétů umožňuje odborníkům vedle materiálové skladby určit i výrobní technologii oděvu a doplňků, poznat způsoby nošení, vzájemné kombinace jednotlivých oděvních částí, barev, úprav oděvů, doplňování oděvu šperky a účesy – tedy poznání komplexu, kterému říkáme móda. Rovněž tak rozpoznáváním jednotlivých vzorů, materiálů a barevných kombinací, získáváme informace etnografické.

Václav Novák

Vedoucí oddělení péče o sbírku, konzervátor Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Náměstí Osvobození 297/1

470 01 Česká Lípa

www.muzeumcl.cz

Tagy