weby pro nejsevernější čechy

Předškolní kluby bilancují

Proč kluby vznikly? Koordinátorka projektu Marta Saganová k tomu říká:
„V minulých letech jsme realizovali obdobný projekt ve městě Krásná Lípa. Aktivity zde byly soustředěny zvětší části do komunitního centra, součástí byl rovněž ucelený program volnočasových aktivit dětí. Nyní jsme rádi přenesli své zkušenosti také do jiných měst ve Šluknovském výběžku, kde jak jsme si ověřili v terénních programech, je množství dětí především ze sociálně znevýhodněného prostředí, které stojí mimo klasické předškolní vzdělávání.“
Předškolní kluby ve Šluknově a Varnsdorfu byly určeny dětem ve věku 2 až 7 let a jejich rodičům. Největší podíl uživatelů tvořily rodiče s dětmi z romské komunity. Dopolední provoz zajišťovaly v každém z klubů vedoucí klubu a 1 asistentka. Výukový program zahrnoval také netradiční metody výuky, například norskou metodu Grunnlaget.
„Nyní v roce 2013 chceme pokračovat v podpoře předškolního vzdělávání dětí ve Varnsdorfu“ doplňuje Marta Saganová. „Cíle zůstávají stejné jako v minulém roce: naší snahou je přivést více dětí k předškolnímu vzdělávání a dále je směřovat k vzdělávání v klasických předškolních zařízeních, v rámci činnosti klubu děti připravit na vstup do mateřských škol i na úspěšné zahájení školní docházky“.
Předškolní kluby ve městech Varnsdorf a Šluknov za dobu jejich provozu v roce 2012 v měsících červen až prosinec navštívilo celkem 42 dětí a 40 rodičů.

Tagy